ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Nationale Hypotheekgarantie

Cliënt werkte in loondienst bij een kleine onderneming waarvan de werkgever helaas ziek werd. Cliënt heeft in overleg met de werkgever er voor gekozen om de onderneming op naam van cliënt voort te zetten. Indien cliënt en de werkgever dit niet zouden hebben besloten, zou cliënt zijn baan zijn verloren en had hij een beroep moeten doen op een uitkering. Dit was nu juist wat cliënt niet wilde, want cliënt wilde werken voor zijn geld. Helaas zat het economisch tij erg tegen en gingen de zaken ronduit slecht. Met als gevolg voor cliënt dat hij onder andere zijn hypotheekrente niet meer kon betalen. In overleg met de hypotheekhoudster heeft cliënt alle medewerking verleend bij de gedwongen onderhandse verkoop van de woning door de hypotheekhoudster.

Gelukkig voor cliënt had hij bij het aangaan van zijn hypotheek een NHG afgesloten. Normaliter betekent dit dat- mits je aan de voorwaarden voldoet – de restschuld uit de woning door de hypotheekhoudster niet verhaalbaar is op cliënt. Bij cliënt liep het echter spaak op de voorwaarde dat door cliënt niet zou zijn voldaan aan het criterium van te goeder trouwheid. Door cliënt zouden geen documenten zijn aangeleverd waaruit blijkt dat relatie beëindiging, arbeidsongeschiktheid en of niet verwijtbare werkloosheid de oorzaak is van het niet kunnen betalen van de hypotheeklening.

Omdat bij cliënt pur sang geen sprake was van bovenvermelde oorzaken werd het verzoek door de NHG afgewezen. De oorzaak bij cliënt was nu juist gelegen in het feit dat cliënt met alle macht heeft geprobeerd zijn inkomsten en baan te behouden na ziekte van zijn werkgever en daarom noodgedwongen ondernemer was geworden. Hij was dus niet werkloos geworden. Het betoog van cliënt was dan ook dat hij wel degelijk te goeder trouw heeft gehandeld, alle informatie aan de NHG heeft aangeleverd en aan de voorwaarden heeft voldaan.

Gelukkig voor cliënt werd zijn standpunt bij de bezwaarprocedure uiteindelijk gevolgd nadat eerder door cliënt een afwijzing werd ontvangen op zijn beroep op de NHG. Voor cliënt betekende dit dat de restschuld uit zijn woning niet aan de hypotheekhoudster betaald hoefde te worden en er geen schuldsaneringstraject gestart behoefde te worden. De kosten van de bezwaarprocedure werden vanwege de complexheid van de situatie van cliënt en zijn lage inkomen vergoed via de Raad voor de Rechtsbijstand.

Mocht u ook geconfronteerd worden met een afwijzingsbesluit van de NHG dan heeft u wellicht in bezwaar nog een kans. U kunt voor informatie contact opnemen met ons kantoor. Wij kunnen u hierin bijstaan.

Mr. Yvette Heruer – sectie ondernemings- en insolventierecht – september 2015

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.