ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Namen en rugnummers; het UBO-register is aanstaande

Een Ultimate Beneficial Owner (hierna: UBO) is een natuurlijke persoon die eigenaar is van of uiteindelijke zeggenschap heeft over een rechtspersoon of een andere juridische entiteit. Hoewel een UBO zijn identiteit nu nog verborgen kan houden, zal dat zeer binnenkort niet meer zo zijn. Per 27 september aanstaande geldt de verplichting om informatie over een UBO te registreren in het Nederlandse “Ultimate Beneficial Owner”-register (hierna: UBO-register). Het UBO-register zal vanaf 27 september aanstaande te raadplegen zijn bij de Kamer van Koophandel.

De verplichting om een UBO-register in te richten, vloeit voort uit Europese wetgeving die tot doel heeft het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering te voorkomen. Om die reden zal een deel van de in het UBO-register opgenomen informatie publiekelijk toegankelijk zijn. Zo zijn de naam, de geboortemaand- en jaar, de woonstaat en de nationaliteit van een UBO alsmede de aard en omvang van het door een UBO gehouden belang openbaar. De overige gegevens die van een UBO geregistreerd moeten worden, zoals zijn BSN-nummer en woonadres, zijn niet publiekelijk toegankelijk. Deze gegevens kunnen door de Financiële inlichtingen eenheid of een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bevoegde autoriteit wel worden ingezien.

Om er voor te zorgen dat het UBO-register eind september goed gevuld kan worden, zijn diverse rechtspersonen en andere juridische entiteiten vanaf 8 juli jl. al gehouden om bepaalde gegevens over hun UBO’s te verzamelen en bij te houden. UBO’s zijn sinds 8 juli jl. gehouden mee te werken aan een verzoek van de rechtspersoon om de betreffende informatie te verstrekken. Het niet voldoen aan deze verplichtingen, is zowel voor de rechtspersoon als voor de UBO strafbaar gesteld.

Zoals aangegeven, zal het UBO-register vanaf 27 september 2020 raadpleegbaar zijn. Indien een rechtspersoon op of na 27 september wordt opgericht, is de rechtspersoon direct gehouden tot registratie van de UBO-informatie in het UBO-register over te gaan. Voor bestaande rechtspersonen geldt een overgangstermijn van 18 maanden. Het is van belang tijdig en volledig aan de registratieplicht te voldoen. Het niet tijdig en volledig voldoen aan deze verplichting is strafrechtelijk laakbaar. Bovendien kan de Minister van Financiën onder omstandigheden ook een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen.

Wilt u meer weten over het UBO-register? Neem dan contact op met onze sectie ondernemingsrecht. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Elsa Bruggink, sectie ondernemingsrecht

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.