ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Mondkapjes op het werk: toestaan of verbieden?

Recentelijk heeft een aantal werkgevers het nieuws gehaald omdat zij medewerkers hadden verboden door hen meegenomen mondkapje te dragen tijdens hun werkzaamheden. De publieke mening lijkt verdeeld. Hoe wordt hier arbeidsrechtelijk tegenaan gekeken?

Een werknemer meldt zich met een, al dan niet zelf gefabriceerd, mondkapje op het werk. Met de beste bedoelingen: hij gaat ervan uit zowel zichzelf als zijn collega’s en zijn werkgever hiermee een dienst te bewijzen. Hoe als werkgever om te gaan met dit goedbedoelde handelen?

De werkgever kan op grond van zijn werkgeversgezag instructies aan zijn werknemers geven. Voor zover deze instructies redelijk zijn, dient de werknemer deze op te volgen. In het uiterste geval, indien de werknemer hardnekkig weigert te voldoen aan de gegeven instructies, is ontslag op staande voet niet uitgesloten. De centrale vraag die beantwoord moet worden, is of het verbod van de werkgever een mondkapje te dragen redelijk is.

Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, worden door de werkgever verstrekt met het doel de werknemer te beschermen tegen een of meer gevaren die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen. Van een dergelijk gevaar, met name het gevaar op besmetting met COVID-19, lijkt -ervan uitgaande dat de werkgever en de overige werknemers de adviezen van het RIVM in acht nemen- redelijkerwijs oordelend geen sprake. Reeds hierom lijkt de werknemer geen redelijk belang te hebben bij het dragen van een mondkapje.

De werknemer dient op grond van de Arbeidsomstandighedenwet naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen. Door een mondkapje te dragen, brengt de werknemer, oordelend op basis van de richtlijnen van het RIVM en adviezen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) met betrekking tot het gebruik van mondkapjes zoals die gelden en bekend zij n op de datum van plaatsing van dit artikel, zowel zijn eigen gezondheid als die van zijn collega’s in gevaar. Het RIVM, door wiens adviezen de werkgever zich in beginsel mag laten leiden, adviseert alleen mondkapjes voor medisch personeel. De simpele (papieren) mondkapjes die veel mensen gebruiken, beschermen de drager niet tegen het virus, aldus het RIVM. Verkeerd gebruik van de mondkapjes geeft schijnzekerheid, zo merkt het RIVM verder op. Daar komt, aldus een hoogleraar medische microbiologie, nog eens bij dat het gebruik onhygiënisch is: “Als je zelf ziek bent en moet hoesten of niezen, besmet je het mondkapje van binnenuit met jouw eigen vieze vloeistof. Je ziet mensen dan het kapje wel nog verwijderen. Zinloos.”, aldus deze hoogleraar.

Mede gelet op de wettelijke zorgplicht voor een veilige en gezonde werkomgeving voor zowel de betrokken werknemer als voor zijn medewerknemers, acht ik het redelijk dat aan de werknemer bij wijze van hygiënemaatregel wordt verboden om een (zelfgemaakt) mondkapje te gebruiken. Het argument van de werknemer dat hij zich veilig voelt wanneer hij een mondkapje draagt, is niet steekhoudend. Maar het oordeel van het RIVM biedt dit schijnveiligheid. Het gebruik van mondkapjes kan zelfs leiden tot situaties die minder veilig zijn dan als er geen persoonlijk beschermingsmiddel wordt gebruikt, omdat men zich niet bewust is van het gevaar, aldus het RIVM.

Met het gebruik van zelfgemaakte mondkapjes kan de werkgever al helemaal korte metten maken. Alle persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder mondkapjes, dienen op grond van het Arbobesluit te voldoen aan de wettelijke en Europese veiligheids- en gezondheidseisen voldoen, met name aan EU-verordening 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

Geadviseerd wordt te trachten de betreffende werknemer in een gesprek ervan te overtuigen dat het gebruik van een mondkapje op het werk de gezondheid van hemzelf en zijn collega’s in gevaar brengt, en hem ertoe te bewegen vrijwillig af te zien van het gebruik van een mondkapje op het werk. In het uiterste geval kan de werkgever de werknemer die dat weigert de toegang tot het werk ontzeggen. Het niet verrichten van de werkzaamheden ligt dan zeer waarschijnlijk in de risicosfeer van de werknemer, met als gevolg dat deze geen recht heeft op loon. Bij een hardnekkige weigering om het verbod tot het dragen van mondkapjes op te volgen, zijn zelfs verdergaande niet uitgesloten.

Heeft u een vraag over dit artikel of over andere arbeidsrechtelijke aspecten van het coronavirus? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Hans Blom

 

 

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.