ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Mag een schuldeiser beslag leggen op de welverdiende bonus van een zorgmedewerker?

Vorig jaar heeft het kabinet bekend gemaakt dat zorgmedewerkers een zorgbonus krijgen van € 1.000,-voor hun uitzonderlijke prestatie in het kader van corona. Ondanks dat de meeste zorgmedewerkers de zorgbonus tot op heden nog niet hebben ontvangen, is er al veel te doen geweest over deze zorgbonus.

Want wat gebeurt er met de zorgbonus voor een medewerker op wiens loon beslag is gelegd omdat hij/zij schulden heeft? De werkgever betaalt dan niet direct aan de werknemer, maar moet een substantieel deel afdragen aan de schuldeisers. Verdwijnt de welverdiende zorgbonus dan direct naar de schuldeisers?

Met andere woorden: is het voor schuldeisers mogelijk om beslag te leggen op de zorgbonus? De belastingdienst heeft reeds aangegeven dat die geen beslag zal leggen op de zorgbonus. Er wordt verschillend gedacht over de vraag of (loon)beslag gelegd kan worden op de zorgbonus. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft deze vraag samen met de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) aan de rechter voorgelegd.

Procedure

De KBvG heeft gebruik gemaakt van de zogenaamde deurwaarders renvooiprocedure. Een dergelijke procedure biedt deurwaarders de mogelijkheid om vragen over de tenuitvoerlegging van een vonnis aan de rechter voor te leggen. In deze procedure werden twee vragen gesteld:

  1. Maakt de beslaglegger misbruik van recht door beslag te leggen op de zorgbonus?
  2. Vloeit de zorgbonus rechtstreeks voort uit de arbeidsverhouding?

Oordeel rechtbank

Ten aanzien van de eerste vraag overweegt de rechtbank allereerst dat in de wet is opgenomen dat beslag gelegd kan worden op vorderingen die een schuldenaar op een derde heeft of nog zal krijgen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk loonbeslag te leggen omdat het uit te betalen loon een vordering van de werknemer op de werkgever is. De rechtbank overweegt dat in de wet evenwel ook is opgenomen dat bepaalde vorderingen niet voor beslag vatbaar zijn, deze vorderingen vallen onder het zogenaamde beslagverbod. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om beslag te leggen op kinderbijslag of op studiefinanciering. De rechtbank stelt vervolgens vast dat in de subsidieregeling waarin de zorgbonus is vastgelegd, geen beslagverbod is opgenomen. Er is wel een motie ingediend waarbij voorgesteld werd de zorgbonus vrij te stellen van loonbeslag, maar deze motie is op 17 november 2020 verworpen. De conclusie van de rechtbank over de eerste vraag is dat een deurwaarder geen misbruik van recht maakt door beslag te leggen op de zorgbonus. Beslag op de zorgbonus is volgens de rechtbank dan ook mogelijk.

Met betrekking tot de tweede vraag stelt de rechtbank voorop dat de zorgbonus door de overheid wordt toegekend en uit de algemene middelen wordt betaald. De zorgbonus is niet door de werkgever verschuldigd aan een (zorg)medewerker. De werkgever fungeert eigenlijk alleen als doorgeefluik. De rechtbank oordeelt dan ook dat de zorgbonus geen vordering betreft die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeit. Dit heeft tot gevolg dat de zorgbonus niet onder een eventueel eerder gelegd loonbeslag valt. Op de zorgbonus moet dus afzonderlijk beslag worden gelegd.

Slotbeschouwing

Ondanks dat de rechtbank oordeelt dat beslag op de zorgbonus mogelijk is, lijkt de rechtbank het niet wenselijk te achten dat op de zorgbonus beslag wordt gelegd. In haar slotbeschouwing acht de rechtbank het namelijk raadzaam dat een deurwaarder alvorens beslag op een zorgbonus te leggen, contact opneemt met een schuldeiser. Een schuldeiser wordt daardoor extra geprikkeld om goed te overwegen of beslag op de zorgbonus wel wenselijk is. Volgens de voorzieningenrechter zou het goed mogelijk zijn dat een schuldeiser afziet van beslag op de zorgbonus uit respect en waardering voor de zorg in deze bijzondere tijd.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan contact op met één van onze advocaten.

Michelle Makkinje
Sectie insolventierecht en sectie schuldhulpverlening

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.