ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Mag een kind kiezen als deze 12 jaar of ouder is?

Geheel ten onrechte denken vele mensen dat kinderen mogen kiezen als zij twaalf jaar of ouder zijn. Dit betreft een groot misverstand en een ieder zou niet moeten willen dat een kind überhaupt moet kiezen tussen zijn/haar ouders.

In de wet is geregeld dat indien er een procedure bij de rechtbank loopt die betrekking heeft op een kind, dat kind, indien het 12 jaar of ouder is, door de rechtbank in de gelegenheid gesteld dient te worden om door de rechter gehoord te worden. U dient hierbij te denken aan een echtscheidingsprocedure, omgangsprocedure, ondertoezichtstelling etc. Voor een kinderalimentatieprocedure geldt een afwijkende regeling, namelijk dat het kind 16 jaar of ouder dient te zijn. De term horen klinkt zwaarder dan het is, want het betreft een gesprek op kindniveau tussen kind en de rechter. De ouders mogen niet aanwezig zijn bij het kindgesprek. Wel kan de Raad voor de Kinderbescherming of een jeugdhulpverlener (gezinsvoogd) bij het kindgesprek aanwezig zijn.

Het horen door de rechtbank, betekent niet dat een kind het recht heeft om te kiezen. Een rechter zal nimmer aan een kind vragen om te kiezen. Want ongeacht welke discussie zich voordoet (hoofdverblijfplaats, omgangsregeling, vakantieregeling etc.) het is de verantwoordelijkheid van de ouders van het kind om gezamenlijk in het belang van het kind een beslissing te nemen en deze verantwoordelijkheid dient niet op de schouders van een kind te worden neergelegd. Per rechtbank verschilt de gang van zaken bij het horen van kinderen. Zo wordt het kind bij de ene rechtbank vooraf aan de mondelinge behandeling tussen de ouders van het kind door de rechter gehoord en bij de andere rechtbank wordt het kind op een andere dag dan waarop de mondelinge behandeling tussen ouders plaatsvindt door de rechter gehoord. Als het kind vooraf aan de mondelinge behandeling wordt gehoord is het vaak dezelfde rechter als de rechter die met de ouders spreekt. Wordt het kind op een andere dag gehoord dan is de kans aanwezig dat het kind niet door zelfde rechter wordt gehoord die met de ouders spreekt. De meeste rechters hebben geen toga (zwarte lange jas) aan als ze met kinderen spreken, maar sommige rechters wel. Tijdens het kindgesprek krijgt het kind de gelegenheid om te vertellen wat hij/zij van de situatie vindt. Het gaat om een kort, informeel gesprek, waarin het kind zijn/haar eigen mening mag geven. Het kind is niet verplicht om gebruik te maken van de uitnodiging van de rechtbank om gehoord te worden. Het kind mag ook een brief schrijven aan de rechtbank waarin hij/zij haar mening  weergeeft. Als het kind wel gebruikt maakt van de uitnodiging, zal de rechter met het kind afspreken wat wel en niet door de rechter met de ouders van het kind gedeeld mag worden.

Verder is in de wet geregeld dat een kind van 12 jaar en ouder een rechtstreekse ingang bij de rechtbank heeft. Dat betekent dat als een kind van 12 jaar en ouder een meningsverschil heeft met zijn ouders, hij/zij een briefje kan schrijven en de rechter kan vragen om hierin een beslissing te nemen. Het verschilt per rechtbank hoe met een dergelijk briefje wordt omgegaan, maar het is de bedoeling dat de rechtbank het kind uitnodigt om zijn/haar verhaal te doen en afhankelijk daarvan zal de rechtbank actie ondernemen, zoals het uitnodigen van ouders voor een hoorzitting op de rechtbank.

Een kind van 12 jaar en ouder mag dus niet kiezen en vergeet u ook alstublieft niet dat een vraag aan een kind om te kiezen tussen ouders een onmogelijke vraag is voor een kind en daarmee een vreselijke belasting voor een kind is. Als u het idee heeft dat uw kind klem zit in een situatie, zorg dan voor een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld een kindercoach, die uw kind daarin op een onafhankelijk en neutrale manier kan ondersteunen,

Mr. Sasja Flantua – sectie Personen- en Familierecht – juni 2017

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.