ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Laatste nieuws op het gebied van kinderalimentatie: advies A-G aan Hoge Raad

Per 1 januari 2015 werd de ‘alleenstaande-ouderkorting’ afgeschaft. Dit betrof een fiscaal voordeel voor alleenstaande ouders. Bij de berekening van kinderalimentatie werd dit fiscale voordeel tot 1 januari 2015 aangemerkt als “inkomen”. Met de afschaffing van de alleenstaande ouderkorting, werd tegelijkertijd het kindgebonden budget van alleenstaande ouders verhoogd met de alleenstaande-ouderkop van maximaal € 254,– per maand. Met deze wijziging werd verschillend omgegaan bij de berekening van kinderalimentatie. Daarover schreven wij al eerder (klik hier voor het artikel). Dat artikel eindigde met de opmerking dat het gelet op de uiteenlopende opvattingen goed zou zijn als de Hoge raad (het hoogst rechtsprekende college van Nederland) zich zou uitlaten over de wijze van berekenen van de kinderalimentatie en de alleenstaande ouderkop. Dat is nog niet gebeurd, wel heeft de advocaat-generaal (A-G) Fred Hammerstein een advies aan de Hoge Raad gegeven over dit onderwerp.

Het gerechtshof Den Haag heeft over dit onderwerp zogenaamde prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Dat zijn rechtsvragen (van een rechter aan de Hoge Raad) over de uitleg van een rechtsregel. Daaraan kan behoefte bestaan als de Hoge Raad over die vraag niet eerder heeft beslist. De A-G bestudeert vervolgens alle stukken en adviseert de Hoge Raad hoe de vragen beantwoord moeten worden, dit advies staat in een conclusie.

De A-G concludeert dat niet het gehele kindgebonden budget, waaronder dus ook de alleenstaande ouderkop, van de kosten van de kinderen (‘de behoefte’) moet worden afgetrokken. Dit in tegenstelling tot de laatste adviezen van de expertgroep alimentatienormen en de huidige lijn in de rechtspraak. De A-G overweegt dat het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop in de eerste plaats inkomensondersteunende maatregelen zijn, met name voor de huishoudens met lagere inkomens. Volgens hem is het zeker niet primair de bedoeling geweest dat deze maatregelen gebruikt worden om de kosten van verzorging en opvoeding per individueel kind te ondersteunen, de bijdragen komen toe aan de ouder en het (gehele?) kindgebonden budget moet bij het inkomen van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt worden opgeteld en verhoogt daarmee dus diens draagkracht. Zijn advies sluit aan bij het wettelijke uitgangspunt dat beide ouders verantwoordelijk zijn voor het levensonderhoud van hun kinderen en levert deze manier van berekening in de meeste gevallen een redelijke uitkomst op.

Deze conclusie is een advies en de Hoge Raad hoeft dit niet op te volgen bij het geven van antwoord op de prejudiciële vragen. Zolang de Hoge Raad zich nog niet heeft uitgelaten zal de richtlijn nog worden gevolgd waarbij het gehele kindgebonden budget, dus inclusief alleenstaande ouderkop, van de behoefte wordt afgehaald, maar de kinderalimentatie zou in de toekomst dus zomaar heel anders kunnen worden berekend.

Mocht u advies willen over kinderalimentatie dan kunt u contact opnemen met Marleen Falkena (voor cliënten in Lelystad) of Sylvia Raphael (voor cliënten in Almere).

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.