ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Kantonrechter: “Dieven houden in het algemeen geen rekening met verzekeringsovereenkomsten en hun ingangsdata”

Een man koopt bij de autohandel van zijn zoon een tweedehands Audi A4 Quattro. Een dag later sluit hij een  verzekerings-overeenkomst, onder andere tegen diefstal. De polis bepaalt dat verzekerde geen vergoeding krijgt als hij niet eerlijk is geweest of als niet de juiste informatie is verstrekt. Enkele weken na de aanschaf deed de man aangifte van diefstal van de auto. De verzekeraar laat onderzoek doen naar de toedracht, waarbij de door verzekerde ingeleverde sleutel wordt uitgelezen. De sleutel blijkt geen originele audi‐sleutel, uitlezen kan niet. Het blijkt een in het buitenland gemaakte kopie‐sleutel te zijn, de insnijdingen zijn te breed uitgefreesd en de transpondercode van de sleutel hoort niet bij een audi. Bovendien zijn er voor het voertuig twee sleutels ingeleerd en is er maar een (nagemaakte) sleutel ingeleverd. De man stelt dat hij bij de aanschaf van de auto één sleutel kreeg en dat hij deze gewoon voor de auto heeft gebruikt. Pas naderhand blijkt dat het een kopie is, die niet of nauwelijks van echt is te onderscheiden. De man vordert € 16.000,‐‐, de aanschafwaarde tot een jaar na aankoop, conform de polisvoorwaarden en verwijdering van zijn registratie bij diverse registers.

De verzekeraar weigert uitkering en betwijfelt of de auto is gestolen. Uit onderzoek blijkt dat de (normaal) auto niet start met de sleutel van verzekerde. Deze zou elektronisch noch mechanisch gebruikt kunnen worden. Verzekerde trof geen braaksporen aan, hoorde het alarm niet. De verzekeraar beroept zich op artikel 7:941 lid 5 BW en stelt dat de verzekerde onwaar heeft verklaard met als bedoeling de verzekeraar te misleiden. Ook voert de verzekeraar aan dat er twee sleutels ingeleverd moeten worden. De  kantonrechter overweegt dat het op de weg van verzekerde ligt om te stellen en bewijzen dat er zich een verzekerd voorval heeft voorgedaan. Bij diefstal mag aan deze bewijslast niet al te hoge eisen worden gesteld. De verzekerde kan volstaan met aanvoer van feiten doe voldoende aannemelijk maken dat diefstal heeft plaatsgevonden. De reden daarvoor is dat heimelijk gepleegde feiten doorgaans zijn omgeven met onduidelijkheden. Een gedane aangifte is een voldoende concrete omstandigheid die diefstal aannemelijk maakt. De kantonrechter overweegt ook dat vaker diefstal plaatsheeft zonder braaksporen en dat het niet horen van het alarm niet veel zegt. De kantonrechter overweegt dat het vreemd zou zijn indien de man niet een auto bij zijn zoon had gekocht maar ook dat het niet verwijderen van advertentie op Marktplaats door het bedrijf van de zoon niet aan verzekerde kan worden tegengeworpen. De verzekeraar betwist niet dat er maar één sleutel is geleverd aan verzekerde, evenmin betwist zij voldoende dat verzekerde met de auto wegreed na levering. Voldoende aannemelijk is dat de auto is gestolen. Met dat oordeel staat ook vast dat niet voldoende is gesteld om de conclusie te rechtvaardigen dat verzekerde onwaar heeft verklaard. Op de gestelde gronden kan verzekeraar niet weigeren tot uitkering over te gaan. De verplichting om twee sleutels in te leveren geldt alleen bij total‐loss, niet bij diefstal. De kantonrechter wijst de hoofdvordering en de nevenvorderingen (rente, dwangsom en kosten) toe.

Mr. Robert Lonis – mei 2017

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.