ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Instelling en handhaving rookverbod op schoolpleinen

Met ingang van 1 augustus 2020, het begin van het school- en collegejaar 2020-2021, zal er een rookverbod gelden op, kort gezegd, terreinen van onderwijsinstellingen. De staatssecretaris van VWS heeft recentelijk, in zijn kamerbrief van 11 mei 2020, aangegeven in verband met de COVID-19-uitbraak de handhaving van dat verbod door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uit te stellen tot 1 januari 2021. Dat uitstel doet er niet aan af dat met ingang van 1 augustus a.s. de wettelijke norm is dat er niet meer wordt gerookt op schoolterreinen. Het verbod gaat gelden voor alle onderwijssectoren, van het primair tot het hoger onderwijs.

Dat de NVWA tot 1 januari 2021 niet handhavend optreedt tegen scholen (en tot dan vermoedelijk geen inspecties zal uitvoeren), wil niet zeggen dat scholen met ingang van 1 augustus 2020 geen verplichtingen hebben (of dat personeelsleden, leerlingen, ouders etc. zich niet zouden moeten houden aan een door de school ingesteld rookverbod). Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn scholen verplicht tot het instellen, aanduiden en handhaven van een rookverbod op terreinen behorende tot een gebouw of inrichting, die in gebruik zijn bij een school (schoolterreinen). De staatssecretaris roept scholen in zijn kamerbrief op om aan de slag te gaan met het rookvrij maken van de schoolterreinen. Uitdrukkelijk wordt er in de Nota van toelichting op de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit gewezen op het belang dat scholen ter bevordering van de naleving (door middel van communicatie) draagvlak voor het rookverbod creëren.

Scholen die nog niet overeenkomstig de toekomstige regelgeving een rookverbod op schoolpleinen kennen, zullen dus een dergelijk verbod moeten instellen. De Tabaks- en rookwarenwet en het gelijknamige Besluit stellen geen eisen aan de wijzen waarop door de school het verbod wordt ingesteld. Dat kan bijvoorbeeld plaatsvinden door het verbod op te nemen in (huis)regels, schoolgids of een ouder- of  leerlingenstatuut (denk aan medezeggenschapsaspecten). Belangrijk is wel dat degenen tot wie het verbod zich richt actief worden geïnformeerd over het verbod. Het instellen van een rookverbod voor schoolpleinen hoeft overigens niet al te veel voeten in de aarde te hebben, omdat er reeds een rookverbod geldt voor schoolgebouwen en de reikwijdte van het rookverbod enkel wordt uitgebreid naar schoolterreinen. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden vallen sportvelden of een schoolcampus wel of niet, geheel of gedeeltelijk, onder het rookverbod.

Uitzonderingen die golden voor rookzones in de open lucht komen te vervallen, ook indien deze plek zich buiten het zicht van leerlingen of studenten bevindt.

Het in te stellen rookverbod moet gelden voor alle personen, zoals leerlingen of studenten, medewerkers, ouders, bezoekers en leveranciers die het terrein betreden.

Op basis van de huidige Tabaks- en rookwarenwet heeft het rookverbod betrekking op tabaksproducten. Het door de school in te stellen rookverbod zal dan ook moeten gelden voor het roken van tabaksproducten. Het wettelijk verbod zal op termijn worden uitgebreid met het gebruik van de e-sigaret en aanverwante producten die gezondheidsschade veroorzaken. Niets staat scholen eraan in de weg om in hun (huis)regels te anticiperen op deze uitbreiding. Een door de school in te stellen rookverbod kan verder gaan dat het wettelijke verbod.

De NVWA is niet bevoegd een boete op te leggen aan individuen die het rookverbod overtreden. Het is aan de scholen om in het kader van handhaving eventueel maatregelen op te leggen aan overtreders van het rookverbod. De school dient actief te handhaven, erop te letten dat er niet wordt gerookt en degene die het verbod overtreedt (niet alleen leerlingen maar ook personeelsleden en ouders) daarop aan te spreken. Daarbij past niet dat roken wordt gedoogd of gefaciliteerd. Arbeidsrechtelijke maatregelen tegen personeelsleden (voorbeeldfunctie) en maatregelen, zoals een schoolpleinverbod, tegen anderen zijn niet uitgesloten. Daarbij kan de school zich erdoor laten leiden dat de NVWA in het kader van sanctionering een overtreding van het rookverbod dat geldt voor het schoolterrein net zo ernstig acht als een overtreding van een rookverbod in het schoolgebouw.

Heeft u een vraag over dit artikel of over andere onderwijsrechtelijke onderwerpen? Neem dan contact op met onze sectie onderwijsrecht. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Hans Blom

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.