ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Inhuren van op staande voet ontslagen werknemer als zzp’er: niet doen!

ontslag op staande voet

Een werkgever ontslaat een, meermaals gewaarschuwde, werknemer wegens het herhaaldelijk te laat op het werk komen, diefstal van koper en wegens het privé rijden met de bedrijfsbus. Het lijkt te verdedigen dat zich met betrekking tot het hardnekkig herhaaldelijk (20 keer!) te laat op het werk komen een dringende reden voor ontslag op staande voet voordoet. Dat is te zeggen, objectief bezien. De werknemer heeft immers op grove wijze zijn plicht om op tijd op het werk te komen, veronachtzaamd.

Wat is een dringende reden voor ontslag op staande voet?

Een ontslaggrond dient echter, wil een ontslag op staande voet rechtsgeldig zijn, niet alleen in objectief opzicht dringend te zijn, maar ook in subjectief opzicht; de werkgever moet er in zijn gedrag blijk van geven dat hij de ontslaggrond als dringend ervaart. Met een ontslag op staande voet verdraagt zich in beginsel niet dat een werkgever de werknemer met inachtneming van een opzegtermijn ontslaat; de subjectieve dringendheid brengt met zich mee dat de werknemer geen moment langer op de werkvloer wordt geduld.

In het hier besproken geval zijn de werkgever en werknemer overeengekomen dat de werknemer het soort werkzaamheden dat hij in loondienst verrichtte, voortzet als zzp’er. Dat kan bij de kantonrechter geen genade vinden. De kantonrechter leidt hieruit af dat de redenen die de werkgever aan het ontslag van de werknemer ten grondslag heeft gelegd subjectief bezien niet zodanig dringend waren dat dit het ontslag op staande voet rechtvaardigt.

De kantonrechter acht het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig gegeven en kent aan de werknemer, die berustte in het ontslag, zowel een transitievergoeding, een vergoeding wegens het niet in acht nemen van de opzegtermijn en een billijke vergoeding toe.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet blijft een hachelijke zaak voor een werkgever, ook wanneer er objectief bezien sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet. Het is van belang dat een werkgever, indien hij een ontslag op staande voet overweegt, zich bij de besluitvorming laat adviseren door een in het arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat. Deze zou aan de werkgever hebben voorgehouden dat het er in dit verband in juridisch opzicht niet toe doet of de werkzaamheden worden voortgezet op basis van een arbeidsovereenkomst of op grondslag van een overeenkomst van opdracht. Een onterecht ontslag op staande voet, kan zonder een deskundig advies een dure les zijn voor de werkgever.

Heeft u een vraag over ontslag op staande voet of over andere aspecten van het ontslagrecht? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Hans Blom

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.