ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Hypotheekverstrekker moet BKR-registratie tussentijds verwijderen

Als u een lening met een kredietbedrag boven de € 250,- afsluit, is de kredietverstrekker verplicht om dit aan het Bureau Kredietregistratie (BKR) te melden. U wordt in dat geval geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Er is echter één lening die pas wordt gemeld bij een achterstand, namelijk de hypotheek. Als u op uw hypotheek een betalingsachterstand heeft van meer dan drie maandtermijnen, krijgt u een negatieve registratie. Die registratie blijft in beginsel vijf jaar zichtbaar, maar er kan tussentijds aanleiding bestaan om de registratie te verwijderen, namelijk als handhaving van die registratie in strijd is met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Zo rees in de uitspaak van de Rechtbank Oost-Brabant van 30 oktober 2017 de vraag of een hypotheekverstrekker op die grond een BKR-registratie tussentijds diende te verwijderen.

De heer en mevrouw (hierna: ‘’betrokkenen’’) hebben begin 2011 een appartement gekocht. Voor de financiering van de aankoop van het appartement hebben zij een hypothecaire geldlening afgesloten bij een hypotheekverstrekker. Een week nadat het appartement aan hen was opgeleverd is de heer door zijn werkgever ontslagen, waardoor zijn inkomen aanzienlijk was gedaald.  De betrokkenen hebben de hypotheekversterker echter in eerste instantie niet ingelicht over het ontslag en de inkomensdaling. Pas op het moment dat er een betaalachterstand ontstond gaven de betrokkenen aan dat de situatie niet op korte termijn zou veranderen. De hypotheekverstrekker heeft hierop aangegeven dat zij verplicht is om de betaalachterstand bij het BKR te melden, als deze niet binnen 10 dagen wordt afgelost. Nadat de betaalachterstand niet was afgelost kregen de betrokkenen een zogenaamde A-codering (betaalachterstand) in het CKI van het BKR.

De woning is vervolgens na onderling overleg tussen de betrokkenen en de hypotheekverstrekker verkocht. De volledige hypotheekschuld werd met de verkoopopbrengst afgelost. De hypotheekversterker heeft na de volledige aflossing een H-codering (H staat voor herstel) geregistreerd, waarmee werd aangegeven dat de betaalachterstand was ingelopen.

De betrokkenen moesten echter op zeer korte termijn hun huurwoning verlaten maar werden door de registratie belemmerd in het vinden van een vervangende (koop)woning. Om die reden wenste zij dat de registratie in zijn geheel zou worden verwijderd. Met tussenkomst van CoderingVrij hebben zij de hypotheekverstrekker meermaals verzocht om de BKR-registratie te laten verwijderen. De hypotheekverstrekker heeft de verzoeken echter steeds afgewezen.

Nu de hypotheekverstrekker de BKR-registratie niet wilde verwijderen, vorderden de betrokkenen middels een kort geding om de hypotheekverstrekker de vermelde ‘A’ en ‘H’ coderingen bij het BKR geheel door te laten halen. Volgens hen zou de hypotheekverstrekker ten onrechte niet mee willen werken met de verwijdering van de coderingen bij het BKR. Zo stelde zij dat de hypotheekverstrekker de in de jurisprudentie voorgeschreven belangafweging niet goed zou hebben uitgevoerd en dat de registratie in zijn geheel ten onrechte zou hebben plaatsgevonden. Daarnaast zou het handhaven van de registratie volgens betrokkenen in strijd zijn met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. De hypotheekverstrekker deelde dat standpunt niet en voerde daarentegen, dat de betrokkenen geen spoedeisend belang hadden. Voorts zou de BKR-registratie volgens haar geheel in verhouding staan tot de omvang en duur van de betalingsachterstand.

De voorzieningenrechter overwoog dat de betrokkenen voldoende spoedeisende belang hadden bij het gevorderde, nu zij voldoende aannemelijk hadden gemaakt dat zij de woning die zij huurde op korte termijn diende te verlaten. Daarnaast was het volgens de rechter evident dat de betrokkenen door de BKR-codering werden beperkt in hun mogelijkheden tot het verkrijgen van een financiering en dus in hun mogelijkheden tot het vinden van een vervangende woning.

De hypotheekversterker was gelet op het arrest van de Hoge Raad van 9 september 2011 ( ECI:NL:HR:2011:BG8097) verplicht om voor de BKR-registratie een belangenafweging uit te voeren en heeft dat volgens de voorzieningenrechter ook gedaan. Die belangenafweging is, gezien de toenmalige achterstand, terecht in het nadeel van de betrokkenen uitgevallen. Het handhaven van de registratie gedurende de volledige vijf jaar is echter in dit geval in strijd met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Het doel van een BKR-registratie is volgens de rechter namelijk om zakelijke klanten een goed te beeld geven van de financiële positie van een consument en om te voorkomen dat een consument teveel schulden opbouwt. De betaalachterstand van betrokkenen was gelegen in het feit dat het inkomen van betrokkenen dramatisch was gedaald. Het risico dat zo’n situatie zich nogmaals zou voordoen was volgens de rechter zo goed als uitgesloten. Daarbij was het ook van belang dat de hypotheekschuld volledig was afbetaald, de betrokkenen geen andere schulden meer hadden en het inkomen inmiddels stabiel was. De rechter oordeelt derhalve dat de hypotheekverstrekker de registratie binnen 24 uur na de betekening van het vonnis tussentijds moest verwijderen.

Deze uitspraak laat vooral zien dat het bij de beoordeling van de verwijdering van een BKR-registratie aankomt op de specifieke omstandigheden van het geval. Mocht u vragen hebben of twijfelen over de rechtmatigheid en of handhaving van uw BKR-registratie, dan helpt Okkerse & Schop Advocaten u daar graag mee.

mr. Jihad Bennani-karim

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.