ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Hoge Raad prikt door poging tot het omzeilen van de ketenregeling heen.

“Een wolf in schaapskleren blijft een wolf.”

De ketenregeling is al vaak het onderwerp geweest van procedures. Veelal ligt de vraag voor of nu sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. De reden daarvan is dat op grond van de ketenregeling een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op enig moment converteert naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zo converteert een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd onder het huidige recht dat tot 1 juli 2015 geldt onder meer in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien er vier opvolgende arbeidsovereenkomsten worden gesloten en er tussen het sluiten daarvan geen onderbreking van drie maanden of langer ligt.

In een casus waarover de Hoge Raad diende te beslissen, waren de feiten als volgt. De werknemer was bij de werkgever in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van één jaar. Na afloop daarvan sloten partijen nog een tweede en derde arbeidsovereenkomst voor de duur van een half jaar respectievelijk één jaar. Aansluitend daarop werd nog een vierde arbeidsovereenkomst gesloten. Door het sluiten van de vierde overeenkomst werd de ketenregeling weliswaar van toepassing, echter in een poging de ketenregeling te omzeilen, had de werkgever bij het sluiten van de vierde arbeidsovereenkomst als bijlage een beëindigingsovereenkomst opgemaakt. In de beëindigingsovereenkomst was bepaald dat de derde arbeidsovereenkomst alleen zou worden verlengd indien op voorhand duidelijkheid zou bestaan over de datum waarop de door de verlenging ontstane arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd alsnog zou eindigen. Aldus werd in de beëindigingsovereenkomst opgenomen dat de arbeidsovereenkomst zou eindigen op 1 januari 2012.

Eind december 2011 roept de werknemer de nietigheid van de vaststellingsovereenkomst in omdat de vaststellingsovereenkomst volgens hem in strijd is met de dwingendrechtelijke bepalingen over de ketenregeling. De werkgever gaat daar niet in mee en beschouwt de arbeidsovereenkomst per 1 januari 2012 als beëindigd. De werknemer laat het er niet bij zitten en stapt naar de rechter. Hoewel de kantonrechter de vordering van de werknemer toewijst, vernietigt het gerechtshof dat vonnis en wijst de vordering alsnog af. Het is uiteindelijk de Hoge Raad die de vraag moet beantwoorden of partijen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd zijn overeengekomen.

De Hoge Raad stelt voorop dat bij de beantwoording van deze vraag niet alleen acht dient te worden geslagen op de tekst van de schriftelijke arbeidsovereenkomst, maar mede op de bedoeling van partijen, waarbij alle omstandigheden van het geval van belang zijn. In dit geval is in dat kader van belang dat partijen in samenhang met de arbeidsovereenkomst, een “vaststellingsovereenkomst” hebben gesloten en dat deze vaststellingsovereenkomst in strijd is met het dwingend recht. Waar het voor de werkgever misgaat is dat de vaststellingsovereenkomst alleen dan in strijd mag komen met dwingend recht indien zij strekt ter beëindiging van een reeds bestaand geschil, en dus niet strekt ter voorkoming daarvan zoals in onderhavig geval. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het gerechtshof dan ook en verwijst het geding naar een ander gerechtshof ter verdere behandeling en beslissing.

Kort en goed geldt dat een wolf in schaapskleren een wolf blijft. Is de ketenregeling van toepassing, dan kan deze niet vooraf door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst worden omzeild. Ook onder de nieuwe ketenregeling die vanaf 1 juli aanstaande geldt, zal dat het geval zijn. Onder het nieuwe ontslagrecht is de ketenregeling overigens verder aangescherpt. Alsdan zal een werkgever gedurende maximaal twee (in plaats van drie) jaar arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen sluiten, waarbij tussenpozen van zes (in plaats van drie) maanden worden meegerekend in de reeks van (nog steeds maximaal drie) bepaalde tijd contracten.

Indien u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft over de ketenregeling, kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij beantwoorden uw vragen graag.

mr. Elsa Bruggink –sectie arbeidsrecht– april 2015

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.