ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Het wetsvoorstel “Wet Franchise” in een notendop

Op 12 december 2018   is door staatssecretaris Mona Keijzer een nieuw wetsvoorstel gepubliceerd en ter consultatie voorgelegd. Tot 31 januari jl. was het mogelijk een reactie te geven op het voorontwerp van het wetsvoorstel franchise. In deze bijdrage zal kort bij de hoofdlijnen van het voorontwerp stilgestaan worden.

Wetsvoorstel Wet Franchise

Het wetsvoorstel beoogt de verhouding tussen de franchisegever en franchisenemer te verbeteren. De meeste bepalingen in het wetsvoorstel introduceren bescherming voor de franchisenemer. De volgende elementen worden met het wetsvoorstel geïntroduceerd:

  • Het basisprincipe goed franchisegeverschap, goed franchisenemerschap wordt geïntroduceerd;
  • de informatiepositie van de franchisenemer wordt versterkt door middel van verplichte informatieverstrekking door de franchisegever voorafgaand en tijdens de franchiseovereenkomst, ter borging van de belangen van de franchisenemer;
  • de contractuele verplichtingen van de franchisenemer zoals exclusieve afnamebedingen mogen niet verder gaan dat dan wat in het handelsverkeer gebruikelijk is;
  • het non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst is bij beëindiging slechts voor een jaar geldig en de reikwijdte van het geografisch gebied van het non-concurrentiebeding wordt ook beperkt;
  • de franchisegever dient de opgebouwde goodwill, voor zover die in redelijkheid aan de franchisenemer toe te rekenen is bij beëindiging van de franchiseovereenkomst te vergoeden;
  • de verkrijging van instemming vereist van de franchisenemer, dan wel franchisevertegenwoordiging voor beleidswijzigingen van de franchisegever met aanzienlijke gevolgen.

 

Michelle Makkinje

Rechtsgebieden

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.