ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Het verbod op OMG’s

Met OMG wordt dan niet de term ‘Oh My God’ bedoeld die tieners maar al te graag te pas en te onpas uitkramen, maar de zogenoemde ‘Outlaw Motorcycle Gangs’. Dat OMG’s niet alleen maar clubs met stoere mannen met ietwat ruwe omgangsvormen zijn is tegenwoordig wel duidelijk. Als een OMG in het nieuws komt kan het gaan om ernstige strafbare feiten zoals het plegen van geweld en drugshandel.

Hells Angels     

In de periode 2006 tot en met 2009 heeft het openbaar ministerie (OM) via het ondernemingsrecht geprobeerd om misschien wel de bekendste OMG ‘Hells Angels’ te verbieden. Het OM slaagde er echter niet in om te bewijzen dat de handelingen en gedragingen van de leden van de Hells Angels toe te rekenen is aan de organisatie Hells Angels. De Hoge Raad (het hoogste rechtsprekende orgaan in Nederland) oordeelde dat er daardoor geen grond is om te kunnen concluderen dat de werkzaamheden van de Hells Angels in strijd zijn met de openbare orde (art. 2:20 BW).

Wetsvoorstel bestuurlijk verbod op ondermijnende organisaties       

De Hoge Raad oordeelde vervolgens dat de gedragingen van leden (van Hells Angels) alleen aan de motorclub toegerekend kunnen worden als:
– het bestuur leiding geeft aan de handelingen, of;
– op grond van bijzondere feiten en omstandigheden.
De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen nu de criteria voor de toerekening van individuele gedragingen van leden aan een organisatie vastleggen in de wet.

Met het wetsvoorstel willen de initiatiefnemers het, kort gezegd, mogelijk maken dat de minister een OMG bestuurlijk kan verbieden indien dit in het belang is van de openbare orde (art. 2:20 BW). Indien een lid van een motorclub een strafbaar feit pleegt en dit aan de hand van de criteria die in de wet vastgelegd zullen worden (zoals het dulden of niet optreden tegen de gedraging door de motorclub) aan de motorclub toegerekend kan worden, kan de minister de motorclub verbieden in het belang van de openbare orde.

Gevolgen verbod          

Het gevolg van het verbod van de minister is dat de OMG ontbonden zal worden (kort gezegd houdt de organisatie op te bestaan) en het vermogen van een OMG zal onder bewind gesteld worden (net zoals in de schuldsanering).

N.B. Op 6 maart jl. begon wederom een procedure waarin het OM probeert via een civiele procedure de Hells Angels club te verbieden, op 29 mei wordt de uitspraak verwacht.
Zie:https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/06/om-wil-hells-angels-verbieden-wegens-eindeloze-geweldspiraal-a3917219

Michelle Makkinje

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.