ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Heeft u recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting na uw scheiding?

Inkomensafhankelijke combinatiekorting na scheiding

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (verder IACK) is een heffingskorting (korting op de inkomstenbelasting) waardoor u minder belasting hoeft te betalen. Om in aanmerking te komen moet er een kind staan ingeschreven op uw adres. Op de website van de belastingdienst staat toegelicht wanneer hiervan sprake is. Wanneer heeft u recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting na uw scheiding?

Om in aanmerking te komen voor de korting moet ook aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • het kind is op 1 januari van het betreffende jaar jonger dan 12 jaar;
  • het kind staat gedurende tenminste zes maanden in een kalenderjaar bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres;
  • uw arbeidsinkomen is hoger dan een vastgesteld bedrag (in 2021: meer dan € 5.153,-);
  • u hebt geen of minder dan zes maanden een fiscale partner, of u hebt langer dan zes maanden een fiscale partner maar een lager arbeidsinkomen dan uw fiscale partner.

Bij een echtscheiding waarbij partijen twee of meer kinderen hebben, wordt vaak afgesproken dat beide ouders in ieder geval één kind op hun adres inschrijven zodat zij beide in aanmerking komen voor deze korting. Bij ouders die één kind hebben kunnen beide ouders toch recht hebben op deze korting, dus ook de ouder waarbij het kind niet staat ingeschreven. Er moet dan sprake zijn van co-ouderschap.

Recent deed de Hoge Raad een uitspraak over een bestreden aanslag uit 2015. De casus was als volgt. Partijen hebben een dochter, zij wordt na de scheiding ingeschreven op het adres van haar vader. Partijen hebben een tweewekelijks schema afgesproken waarbij de dochter de eerste week op woensdag vanaf 7:30 uur tot en met donderdag 19:30 uur en op zaterdag vanaf 9:00 uur tot en met maandag 9:00 uur en in de tweede week op woensdag vanaf 7:30 uur tot en met donderdag 19:30 uur bij moeder verblijft. Per twee weken is dat dus zes dagen, althans gedurende zes dagen overdag. Daar wringt ook de schoen.

De belastingdienst heeft de IACK in 2015 niet verleend aan moeder. Moeder stapte eerst naar de rechtbank maar haar bezwaar werd ongegrond verklaard. Vervolgens boog het gerechtshof van Den Haag zich in hoger beroep over deze zaak waarbij de voornaamste vraag was: ‘wat is een dag?’ Het gerechtshof zag dat ruimer dan de rechtbank: alleen overdag telt ook als een hele dag. De Hoge Raad waar de zaak vervolgens eindigde was strenger: 3 hele dagen is 3 × 24 uur. Daar werd in deze zaak niet aan voldaan. Ook verschilde het aantal verblijfsuren bij de ouders te veel waardoor moeder niet in aanmerking komt voor de IACK.

Let wel: het ging hier om een aanslag uit 2015. Inmiddels zijn er sinds een arrest van 13 maart 2020 concrete maatstaven ontwikkeld die ook op de website van de belastingdienst staan. Voor aanslagen van na deze datum geldt dat u co-ouder bent (en dus recht hebt op de IACK) als het kind in een herhalend ritme in totaal minimaal 156 dagen per kalenderjaar bij elke ouder is. Ook dagdelen tellen hier mee. Dit komt neer op gemiddeld 3 volledige dagen per week. Deze norm is iets om rekening mee te houden bij het maken van een zorgregeling. Soms loont het om net een extra overnachting aan een regeling vast te plakken, zodat ook de andere ouder aanspraak maakt op de IACK, wat vervolgens de draagkracht ten behoeve van de kinderalimentatie verhoogt. Wij proberen altijd te zoeken naar gezamenlijke belangen. Heeft u hierover een vraag of over een andere familierechtelijk onderwerp, neem gerust contact op met Rosanne (Lelystad) of Marleen (Almere).

Marleen Falkena

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.