ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Gemeente niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een door derden verplaatst dranghek

Een meisje rijdt op haar bromfiets tegen een – naar het zich laat aanzien door uitgaanspubliek – op de weg geplaatst dranghek. Zij komt ten val, loopt letsel op en kleding en brommer raken beschadigd. In verband met evenementen rondom dodenherdenking en de viering van Bevrijdingsdag zijn de dranghekken in bundels (en gebonden met kettingslot) in opdracht van de gemeente Wageningen door een ingeschakeld bedrijf klaargezet. De vader van het meisje stelt de gemeente aansprakelijk. Op de voet van artikel 1019w Rechtsvordering verzoekt men te bepalen dat de gemeente aansprakelijk is voor de schade en voor de proceskosten van € 5.424,50. De grondslag is onrechtmatige daad. Het is onzorgvuldig om langs de weg, in de buurt van studentensociëteiten dranghekken klaar te zetten, wetende dat in de avond en nacht feest wordt gevierd. Dan is voorzienbaar dat derden uit baldadigheid de dranghekken op straat (kunnen) plaatsen, aldus verzoekster, aldus is een gevaarlijke situatie laten ontstaan en in stand gelaten. De gemeente verweert zich en betwist dat de bundels dranghekken niet met ketting en slot waren afgesloten, dit omdat al eerder klaargezette dranghekken waren gestolen. Maar ook als de dranghekken niet op die wijze waren vastgeklonken is er geen sprake van tot aansprakelijke leidend onzorgvuldig handelen.

De Rechtbank overweegt dat een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt onrechtmatig is. Of en in hoeverre bepaalde veiligheidsmaatregelen dienen te worden genomen, kan alleen in het licht van de omstandigheden van het geval worden beoordeeld. Daarbij dient niet alleen te worden gelet op de mate van waarschijnlijkheid waarmee niet‐inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid kan worden verwacht, maar ook op de hoegrootheid van de kans dat uit die situatie ongevallen kunnen ontstaan en de mogelijk ernst daarvan, maar ook op het bezwaarlijk zijn van te nemen veiligheidsmaatregelen. De Rechtbank overweegt dat niet reeds de enkele mogelijkheid van schade als verwezenlijking van aan een bepaald gedrag inherent gevaar gedrag onrechtmatig doet zijn. Gevaarscheppend gedrag is slechts onrechtmatig indien de mate van waarschijnlijkheid van schade als gevolg van dat gedrag zo groot is dat de betrokkene zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag had moeten onthouden (NJ 1996/403 ). Op zichzelf was voorzienbaar dat op een uitgaansavond in de buurt van twee studentensociëteiten dranghekken versleept zouden worden. Het gaat volgens de Rechtbank echter te ver om aan te nemen dat aan dit gedrag het inherente gevaar was verbonden dat een verkeersdeelnemer tegen een dranghek zou aanrijden dat door uitgaanspubliek op de weg was gezet. Het scenario zoals zich dat heeft ontvouwen was voor de gemeente – aldus de Rechtbank – te buitenissig om redelijkerwijs te kunnen voorzien. De mate van waarschijnlijkheid van de schade (voortvloeiend uit enig handelen van de gemeente) is naar het oordeel van de Rechtbank niet zo groot dat de  gemeente zich naar maatstaven van zorgvuldigheid ervan had moeten onthouden om de dranghekken onbewaakt en niet vastgezet klaar te laten zetten. Bij die stand van zaken kan niet worden vastgesteld dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld. Volgt afwijzing van het verzoek.

Robert Lonis, augustus 2017

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.