ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Faillissement voorkomen of aanvechten

Vlak voor de feestdagen werd bekend dat de oud-advocaat Bram Moszkowicz op 19 december 2019 persoonlijk failliet verklaard is door de rechtbank Midden-Nederland. Op 8 januari 2020 werd het faillissement van Moszkowicz echter vernietigd door het Hof Arnhem-Leeuwarden omdat de vordering van de aanvrager door Moszkowicz integraal werd voldaan.

Schuldeiser vraagt het faillissement van mijn onderneming aan; wat kan ik hier tegen doen? 

In dit artikel zal ik ingaan op de mogelijkheden waarmee een faillissement voorkomen kan worden en de mogelijkheden om tegen een reeds uitgesproken faillissement op te komen.  Dit artikel is onderdeel van een tweeluik. In het eerste artikel is de aanvraag van het faillissement behandeld.

Voorkomen van het faillissement van de onderneming

Vaak wordt een faillissement voorkomen doordat de vordering van de aanvrager van het faillissement voldaan wordt.  Ook kan de steunvordering voldaan worden of het faillissement kan voorkomen worden door beide vorderingen integraal te voldoen. Door het voldoen van de vorderingen wordt niet langer aan de voorwaarden voor faillietverklaring voldaan. Het voldoen van de vordering van de aanvrager van het faillissement, het voldoen van de steunvordering of het voldoen van beide vorderingen is niet zonder risico. Eén van de risico’s is bijvoorbeeld bij het voldoen van alleen de steunvordering dat de aanvrager van het faillissement tijdens de faillissementszitting een andere steunvordering tevoorschijn haalt en het faillissement alsnog wordt uitgesproken.

Surséance van betaling
Een rechtspersoon of natuurlijke persoon die een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefent kan, wanneer er betalingsmoeilijkheden zijn de zogeheten surséance van betaling (uitstel van betaling) aanvragen. Indien een aanvraag tot faillietverklaring en een verzoek tot surséance van betaling gelijktijdig zijn ingediend bij de rechtbank, zal eerst het verzoek tot surséance in behandeling genomen worden. Wanneer de rechtbank het verzoek tot surséance van betaling toewijst, komt de rechtbank niet meer toe aan het verzoek tot faillietverklaring.

WSNP
Voor een natuurlijke persoon, al dan niet handelend als zelfstandige, is er de mogelijkheid om de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (de WSNP) aan te vragen. De rechtbank dient bij een gelijktijdige aanvraag van de WSNP én het faillissement eerst te beslissen over de aanvraag van de WSNP alvorens de aanvraag van het faillissement te behandelen. Wanneer de WSNP door de rechtbank wordt uitgesproken, is het uitspreken van het faillissement niet meer mogelijk. Een voordeel van de WSNP is dat een schuldenaar -wanneer aan alle vereisten van de WSNP is voldaan- na drie jaar een schone lei heeft. Bij de opheffing / beëindiging van het faillissement is dit niet het geval.

Een faillissement aanvechten; verzet & hoger beroep

Wanneer de schuldenaar niet aanwezig was bij de faillissementszitting, kan de schuldenaar tegen de faillietverklaring in verzet komen. De termijn voor het in verzet gaan tegen de faillietverklaring is kort. De verzetdagvaarding moet binnen veertien dagen na de dag van de uitspraak van het faillissement ingediend zijn. Om in verzet te gaan, dient de schuldenaar zich verplicht te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Het is sinds een arrest van de Hoge Raad in 2015 iets makkelijker geworden om het verzet te laten slagen.

Hoger beroep
Wanneer de schuldenaar wel is verschenen op de faillissementszitting, maar alsnog failliet verklaard is, kan de schuldenaar binnen acht dagen na de dag van de uitspraak van het faillissement hoger beroep instellen bij het hof.

Een verschil met verzet is dat het hof het hoger beroep tegen de faillietverklaring beoordeelt naar de feiten en omstandigheden ten tijde van zijn uitspraak. Dit noemt men de ‘ex-nunc toetsing’. De vernietiging van een faillietverklaring in hoger beroep is door de zogeheten ex-nunc toetsing een stuk lastiger. Ons kantoor kan u echter uitstekend met raad en daad bijstaan bij een hoger beroep tegen faillietverklaring.

Michelle Makkinje

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.