ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Erfolgsort onrechtmatig handelen; bevoegdheid én rechtsmacht aangenomen na faillissement als gevolg van misbruik machtspositie

Smartnewz AR 2016/3621
Rechtbank Zeeland‐West‐Brabant, 28 september 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:6136 ‐ Op SmartNewz sinds: 5 december 2016

De markt voor fosfor, een chemisch element relevant voor de productie van landbouwchemicaliën, voedingsmiddelen, geneesmiddelen en wasmiddelen, kenmerkt zich als een oligopolie met wereldwijd slechts enkele producenten. Thermphos betreft een vennootschap naar Nederlands recht, tot aan haar faillissement eind 2012 enig producent van witte fosfor in de Europese Unie. Zij heeft geen eigen toegang tot grondstoffen. Kazphosphate uit Kazachstan produceert witte fosfor én heeft toegang tot fosformijnbouw. Gedurende enige tijd behoren de vennootschappen tot dezelfde groep. Een overeenkomt tussen partijen strekt in die tijd tot wederzijds voordeel, de eigenaar van de aandelen verkoopt echter een deel van zijn belangen. Geschillen en procedures over de overeenkomst leiden uiteindelijk tot een afnamestop. Uit onderzoek van de Europese Commissie na klachten blijkt dat verkoop door Kazphosphate in de EU heeft plaatsgevonden tegen dumpprijzen en staat een oorzakelijk verband met de door de bedrijfstak van de Unie geleden schade vast. De invoer met dumping door Kazphosphate is voor die schade bepalend geweest. Thermphos verliest ruim 60% marktaandeel en failleert. Het commissierapport levert de curatoren voer om een verklaring voor recht wegens onrechtmatig handelen en vergoeding van de daardoor geleden schade te vorderen. Kazposphate betwist zowel rechtsmacht, toepasselijkheid van Nederlands recht alsook het oordeel van de Commissie.

De rechtbank toetst bevoegdheid en toepasselijk recht aan zowel artikel 6 Rv als aan artikel 7 EEX‐vo en loopt daarbij relevante jurisprudentie af. Valt de plaats waar het gevolg van onrechtmatig handelen intreedt niet samen met de locatie waar dat handelen plaatshad, dan kan de eiser kiezen waar deze de verweerder oproept. De zetel van benadeelde is aan te merken als plaats waar de schade intreedt ingeval van onrechtmatig ‐ mededinging beperkend ‐ handelen. De rechtbank oordeelt dat zowel artikel 4 en artikel 6 van de Rome‐II‐verordening als artikel 3 WCOD de toepasselijkheid van het recht van de Staat waar de onrechtmatige daad schadelijk inwerkt (lex loci damni) eveneens via de vestigingsplaats van de benadeelde vennootschap, van toepassing is. De Europese Commissie stelde vast dat er sprake was van prijsdumping, Kazphosphate stelt ‐ zonder toelichting ‐ naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende om het oordeel van de Commissie te weerleggen. De rechtbank stelt vast dat Kazphosphate langdurig en stelselmatig fosfor op de Europese markt heeft aangeboden tegen prijzen die sterk onder de prijs
van Thermphos lagen, prijzen die geen weerspiegeling van de productieprijs en een redelijke opslag voor kosten vormden. Biedt een partij goederen goedkoper aan dan de concurrentie, dan is dat in beginsel niet onrechtmatig. Maakt die partij echter misbruik van diens economische machtspositie door, met behulp van predatory pricing, stelselmatig onder de prijs van de concurrentie te verkopen, dan handelt deze partij onrechtmatig. Met het oogmerk om Thermphos van de markt te verdringen heeft Kazphosphate de mededinging effectief onmogelijk gemaakt. Zij dient de schade die daarvan het gevolg is te vergoeden. Thermphos is failliet. De schade, nader op te maken bij staat, dient de te worden vergoed aan de boedel.

Mr. Robert Lonis – december 2016

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.