ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Eenzijdig door verzekerde genomen maatregelen; zijn risico is bewijsnood bij nog niet definitief vastgestelde schade

in verband met de nieuwbouw van een varkensstal is tussen Interpolis Schade NV en verzekerde een Construction‐All‐Risks verzekeringspolis afgesloten. De polis biedt onder meer dekking voor schade die verzekerde lijdt als gevolg van beschadiging van het werk, ongeacht door welke oorzaak. Art. 7:951 BW wordt terzijde gesteld. Beschadiging betreft fysieke aantasting die zich manifesteert in een blijvende verandering van vorm of structuur. Een medewerker van een door de verzekerde ingeschakelde aannemer rijdt kort nadat in de vloer van de nieuwe stal betonroosters zijn geplaatst met een laadschop de stal in en uit. Meerdere betonrooster raken beschadigd, de laadschop vormt een te zware belasting. Op verzoek van de verzekeraar – inmiddels Achmea – onderzoekt Technoconsult de schade. Zij rapporteert dat bij een element de beschadiging dusdanig is dat vervangen – wegens wezenlijke bedreiging van de levensduur ‐ de beste keuze is. Overige  beschadigingen bestaan in haarscheurvorming, het merendeel van de elementen vertoont geen beschadiging. De producent trekt wegens de gestelde overbelasting de garantie in. De verzekerde laat vervolgens 870 betonroosters vervangen en (deels) op schade onderzoeken door BAS Research & Technology. BAS rapporteert dat van 166 roosters er 79 haarscheurvorming vertonen en concludeert daarop dat naar verwachting 400 elementen zichtbaar beschadigd zijn. Als gevolg van de overbelasting kan de constructieve veiligheid niet worden gegarandeerd.

Verzekerde vordert van Achmea vergoeding van de schade tot een bedrag van € 40.917,38, zijnde materiaalkosten, arbeidskosten en kosten deskundigen. De Rechtbank oordeelt dat een redelijke uitleg van de polisvoorwaarden met zich brengt dat onder schade in de zin van de polis moet worden volstaan een beschadiging waardoor het werk niet meer voldoet voor het gebruik waarvoor het is bestemd. De rechtbank stelt bij tussenvonnis behoefte te hebben aan deskundigenonderzoek. Dit onderzoek vindt echter niet plaats omdat de roosters/elementen zijn verwijderd. De rechtbank oordeelt bij eindvonnis dat causaal verband vaststellen tussen het over de elementen rijden met de laadschop en de schade feitelijk onmogelijk is, schade kan ook zijn ontstaan door verplaatsing en de wijze van opslag. Dit rechtvaardigt abstraheren van de concrete omstandigheden van het geval. De deskundige bevestigde dat door het rijden over de roosters met de laadschop tot schade heeft geleid. De Rechtbank veroordeelt Achmea tot betaling van € 34.867,45. Vanwege het vervangen van 870 roosters oordeelt het Hof dat deze zich afzonderlijk
laten verwijderen. Per rooster kan daarom worden beslist of schade daartoe noodzaakt. Op grond van de inhoud van de polis hoeft Achmea alleen beschadigde roosters te vergoeden. Het is aan de verzekerde zijn stelling te bewijzen dat al de verwijderde roosters vergoedt dienen te worden omdat deze beschadigd zijn. Indien onderzoek fysiek nog mogelijk is, dient dat zoveel mogelijk te gebeuren. Het verplaatsen en opslaan van de roosters laat onverlet dat het zinvol is om de roosters (alsnog) afzonderlijk te laten onderzoeken. Niet is uit te sluiten dat roosters slechts schade hebben opgelopen door het verplaatsen daarvan. In beginsel is het voor rekening en risico van verzekerde indien eenzijdig maatregelen zijn genomen die een zo concreet mogelijke berekening van de schade onmogelijk maken. Op grond van enkel een rekenkundig onderzoek kan niet tot het oordeel worden gekomen dat Achmea 870 roosters dient te vergoeden. Volgt verwijzing naar de rol voor aanwijzing deskundigen.

Mr. Robert Lonis – februari 2017

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.