ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus:

wat betekent dit voor jouw onderneming?

Bel tijdens ons GRATIS telefonisch spreekuur:

Tussen 9 en 10: vragen over ondernemingsrecht
Tussen 10 en 11: vragen over arbeidsrecht
Tussen 11 en 12: vragen over familierecht

036 5346220

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

Bel tijdens ons GRATIS telefonisch spreekuur:
Tussen 9 en 10: vragen over ondernemingsrecht
Tussen 10 en 11: vragen over arbeidsrecht
Tussen 11 en 12: vragen over familierecht

036 5346220

Deeltijdontslag

Als u als werkgever wordt geconfronteerd met een structurele en aanzienlijke terugloop van de orderportefeuille, kan het helaas onvermijdelijk zijn om één of meer dienstverbanden geheel te beëindigen. Bij de spelregels en uitdagingen die daarbij spelen wordt in een van de andere bijdragen in deze reeks rond het thema reorganisatie stilgestaan. Maar het kan ook wenselijk zijn om een of meerdere dienstverbanden niet geheel te beëindigen, maar die wel in uren terug te brengen. Is dat dan mogelijk, vraagt u zich wellicht af. Ja er zijn inderdaad mogelijkheden. Als tweede onderwerp in deze reeks wordt hier stilgestaan bij het fenomeen “deeltijdontslag”. Voor deel 1 over NOW 3.0, klik hier.

De wet kent op zich niet een ontslag voor slechts een beperkt aantal uren. De arbeidsovereenkomst wordt als ondeelbaar gezien en wordt dus in zijn geheel opgezegd of ontbonden. Maar er kunnen  situaties zijn waarbij de noodzakelijke vermindering van de gecontracteerde arbeidsuren in het bedrijf niet ten koste kan gaan van een “heel dienstverband”(één arbeidsplaats). Daar is in de praktijk iets op bedacht. Het zogenaamde “deeltijdontslag”. De werknemer wordt dan via een procedure bij het UWV ontslagen voor de volle omvang van zijn dienstverband en vervolgens direct weer terug in dienst genomen voor minder uren dan het voormalige dienstverband. Een voorbeeld waarin dat uitkomst biedt, is de situatie waarbij uw bedrijf zich bezighoudt met het plaatsen van zonwering/rolluiken en u twee medewerkers in dienst heeft. Als door een teruglopende orderportefeuille het werk sterk is afgenomen en het personeelsbestand dient te worden verminderd, kunt u niet de arbeidsovereenkomst met slechts één medewerker beëindigen. Voor het plaatsen van zware rolluiken is de inzet van twee medewerkers tegelijkertijd vereist. Als u als werkgever zo’n situatie aannemelijk kunt maken, dan zal het UWV meewerken aan het verzoek om “deeltijdontslag” van beide werknemers.

In de door het UWV gehanteerde regels is opgenomen dat sprake moet zijn van omstandigheden, gelegen in de functies van de werknemers of in de wijze waarop functies met elkaar samenhangen, en die noodzakelijk maken dat de werkgever een groter aantal werknemers voor (deeltijd-)ontslag voordraagt dan het aantal arbeidsplaatsen dat komt te vervallen. De regels vervolgen:
De door betrokkenen verrichte werkzaamheden kunnen zo specifiek en specialistisch zijn dat deze niet onderling uitwisselbaar zijn. In dat geval kan spreiding van de inkrimping over alle medewerkers geoorloofd zijn. Dit kan zich ook voordoen bij bijvoorbeeld rooster technische problemen, afname van schoonmaakwerkzaamheden bij verschillende werkgevers, werkzaamheden die redelijkerwijs niet solitair te verrichten zijn en verplichtingen in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet om met meerdere werknemers tegelijkertijd op de werkplek aanwezig te zijn.

U kunt de teruggang in arbeidsomvang natuurlijk ook in goed overleg met uw werknemers vormgeven. Dat legt u dan vast in een specifiek geformuleerde vaststellingsovereenkomst. Op deze wijze worden ww belangen van de werknemer ook gediend. Let er op dat werknemer ook bij het deeltijdontslag aanspraak kan maken op een transitievergoeding, te berekenen naar evenredigheid van de arbeidsvermindering.

Het komt er op aan dat uw verzoek aan het UWV deugdelijk wordt gemotiveerd en degelijk wordt onderbouwd. Wij helpen u daar graag bij. Ook voor advies over hoe en wanneer het gesprek met uw medewerkers aan te gaan en voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u natuurlijk bij de advocaten van onze sectie arbeidsrecht terecht.

Sjakko van Raaijen

Rechtsgebieden

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

NOW 3.0 aangekondigd

Bijna vijf maanden geleden konden werkgevers zich (voor het eerst) aanmelden voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelijkheid (NOW). Van de NOW-regeling is sindsdien veelvuldig gebruik

Lees verder »

De maatschappelijke B.V.

Onlangs maakte staatssecretaris Keijzer van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekend dat zij doende is een wettelijke regeling te ontwerpen die ondernemers de

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.