ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)

De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Wat staat er in?
De UAVG, die uitvoering geeft aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is op 13 december 2017 bij de Tweede Kamer ingediend als wetsvoorstel. De UAVG zal, net als de AVG, in werking moeten treden op 25 mei 2018. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zal dan worden ingetrokken.

Toepassingsgebied
In de UAVG is gekozen voor een ruim toepassingsgebied. De uitvoeringswet is van toepassing indien de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker is gevestigd in Nederland. Daarnaast is de UAVG ook van toepassing indien organisaties in Nederland diensten en goederen aanbieden of indien er gedrag van betrokkene(n) wordt gemonitord en dit gedrag in NL plaatsvindt.
Het zou goed kunnen dat in geval van grensoverschrijdende verwerkingen, er twee verschillende uitvoeringswetten van toepassing zijn. Indien een organisatie in een andere lidstaat is gevestigd, maar in Nederland goederen of diensten aanbiedt, dan zou de uitvoeringswet van het land waar de organisatie gevestigd is bijvoorbeeld ook van toepassing kunnen zijn.

Biometrische gegevens
Biometrische gegevens worden in AVG gedefinieerd als “persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking met betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedrag gerelateerde kenmerken van een natuurlijke persoon op grond waarvan eenduidige identificatie van die natuurlijke persoon mogelijk is of wordt bevestigd, zoals gezichtsafbeeldingen of vingerafdrukken.” De AVG verbiedt in beginsel de verwerking van biometrische gegevens. In de UAVG is een uitzondering op dit verbod opgenomen. De verwerking van biometrische gegevens is conform die uitzondering toegestaan, indien de verwerking plaatsvindt voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden.

Schorsende werking boete
De UAVG kent schorsende werking toe aan het beroep dat kan worden ingesteld tegen het boetebesluit dat kan worden opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat de opgelegde boete niet betaald hoeft te worden, totdat er is beslist op het ingestelde beroep.
Tot op heden is er nog geen boete opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is te verwachten dat er – zodra de Autoriteit Persoonsgegevens wel gebruik gaat maken van de boetebevoegdheid – veel geprocedeerd zal worden over de rechtmatigheid en de hoogte van de boete. Dat het beroep de werking van het boetebesluit opschort, zal er naar verwachting aan bijdragen dat organisaties het boetebesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens willen aanvechten.

Wat staat er niet in?
Met het opstellen van de UAVG had de wetgever de kans om duidelijkheid te verschaffen over de vraag wanneer er een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld dient te worden. De AVG schrijft voor dat er o.a. een FG aangesteld dient te worden indien er op grote schaal persoonsgegevens worden verwerkt door een organisatie of indien er persoonsgegevens worden verwerkt door een overheidsorgaan. Beide criteria roepen vragen op. Wanneer is er bijvoorbeeld sprake van verwerking van persoonsgegevens op grote schaal en welke organisaties dienen aangemerkt te worden als overheidsorganen? Zijn dat bijvoorbeeld alleen de A-organen of ook de B-organen? Helaas heeft de wetgever er niet voor gekozen om in de UAVG duidelijkheid te verschaffen op dit punt.

Vragen
Heeft u vragen over de UAVG of de AVG, en wat deze privacywetgeving voor uw organisatie betekent? Neem dan contact op met ons kantoor via 0320-289888 of advocaten@okkerse-schop.nl
mw. mr. S. Kleerebezem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.