ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

De slimme deurbel en de AVG

In toenemende mate wordt er gebruik gemaakt van een ‘slimme deurbel’. Veel slimme deurbellen hebben een ingebouwde camera, waarmee de gebruiker de ruimte voor de deur in de gaten kan houden. Verschillende gemeenten geven slimme deurbellen weg om inbraken tegen te gaan. De reacties hierop zijn wisselend. Enerzijds is het tegengaan van inbraken gewenst maar anderzijds schendt de slimme deurbel de privacy van derden. Staat de privacyregelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in de weg bij het gebruik van de slimme deurbel?

Uitgangspunten AVG

Als er sprake is van een constante opname en opslag van camerabeelden, waarbij de camera naar buiten is gericht op een (gedeeltelijk) openbare ruimte, dan is de AVG van toepassing.

De AVG schrijft voor dat persoonsgegevens uitsluitend verwerkt mogen worden op basis van één van de in die verordening genoemde grondslagen. De grondslag die bij het gebruik van de slimme deurbel van toepassing kan zijn is de grondslag van het ‘gerechtvaardigde belang’. Bij deze grondslag dient er een belangenafweging te worden gemaakt tussen het belang van de gebruiker van de slimme deurbel en het belang van degene die wordt gefilmd. Hoe die belangenafweging uitvalt is onder meer afhankelijk van het doel waarvoor de eigenaar van de deurbel de deurbel gebruikt. Zo kan de gebruiker de deurbel gebruiken om inbraken tegen te gaan – bijvoorbeeld omdat er in de buurt veel wordt ingebroken – of omdat hij of zij het simpelweg leuk vindt om gebruik te maken van een relatief nieuwe gadget. In het eerste geval zal de belangenafweging eerder in het voordeel van de gebruiker  uitvallen dan in het tweede geval.

Ook schrijft de AVG voor dat er niet meer gegevens mogen worden verwerkt dan dat nodig is én dat de gegevens niet mogen worden verwerkt als hetzelfde doel kan worden bereikt op een (andere) manier die minder inbreuk maakt op de privacybelangen van derden. In dit kader is het van belang om de camera goed af te stellen. Film geen groter gebied dan dat noodzakelijk is en zorg ervoor dat de openbare weg niet wordt gefilmd.

Daarnaast dienen de beelden niet te lang te worden bewaard. De AVG geeft geen specifieke bewaartermijn, maar de richtlijn is 4 weken. Als de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, moeten ze worden gewist . De beelden mogen dan ook niet meer in de Cloud worden bewaard.

Uit de AVG volgt ook dat degene die persoonsgegevens verwerkt (de eigenaar van de deurbel) de persoon van wie er gegevens worden verwerkt (de persoon die wordt gefilmd) hierover informatie moet verstrekken. Laat daarom tenminste via een sticker of een bordje weten dat er beelden worden gemaakt.

Standpunt Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft zich kritisch uitgelaten over slimme deurbellen die behalve de voordeur ook vaak de openbare weg filmen. Uit cijfers van politie-databank ‘Camera in Beeld’ blijkt dat 87,6 procent van de 230.000 geregistreerde camera’s in Nederland de openbare weg filmt. Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP, geeft aan dat de openbare ruimte alleen mag worden gefilmd als er concreet iets aan de hand is, als er een gevaar is. “Als gemeenten aanmoedigen tot permanent filmen terwijl er niks aan de hand is, zetten ze aan tot onrechtmatig gedrag. Daar moeten ze mee stoppen.”

Meer weten? Neem contact op met onze sectie Privacyrecht.

Sanne Kleerebezem

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.