ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

De maatschappelijke B.V.

Onlangs maakte staatssecretaris Keijzer van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekend dat zij doende is een wettelijke regeling te ontwerpen die ondernemers de mogelijkheid biedt om te kiezen voor een maatschappelijke B.V. (oftewel: de “BVm”) als rechtsvorm. Doel is onder meer om sociale ondernemingen beter in kaart te brengen en beter te kunnen faciliteren. Dat doel wil de staatssecretaris bereiken door de ondernemers en organisaties die maatschappelijke vraagstukken over bijvoorbeeld energie, klimaat, zorg of onderwijs aanpakken, meer juridische herkenning en erkenning te geven. Ook actieve begeleiding kan die groep ondernemers vanuit het kabinet verwachten. Bij actieve begeleiding kan niet alleen worden gedacht aan begeleiding bij het verkrijgen van een financiering, het toepassen van wet- en regelgeving en het inkoop- en aanbestedingsbeleid, maar ook aan het delen van kennis.

De definitie “sociale onderneming”

Vooralsnog is onder meer de volgende definitie van een sociale (maatschappelijke) onderneming ontwikkeld:

  • de onderneming levert een product of dienst;
  • de primaire doelstelling van de onderneming is bij te dragen aan een maatschappelijk doel. Deze primaire doelstelling wordt door de onderneming vastgelegd in haar statuten;
  • een deel van de omzet wordt geherinvesteerd in de onderneming om zodoende het maatschappelijke doel te bereiken. Ook kan het zijn dat de onderneming wordt beperkt in de verdeling van winst en vermogen, om zodoende te garanderen dat het maatschappelijke doel vóór een winstdoelstelling gaat;
  • de onderneming identificeert de relevante stakeholders en gaat daarmee minimaal eenmaal per jaar de dialoog aan;
  • de onderneming is op de website (of andere publiek toegankelijke wijze) transparant over de meest materiële gecreëerde maatschappelijke waarde; en
  • de onderneming kan onafhankelijk van de overheid (of andere entiteiten) een eigen strategie nastreven.

Uitwerking wetgeving

Op dit moment is er nog geen specifieke regelgeving voor de maatschappelijke B.V. Het streven van het kabinet is om in dit najaar een voorontwerp van de wet via internet in consultatie te brengen. In de nieuwe wet zullen in ieder geval de volgende punten worden uitgewerkt:

  • eisen waaraan de inrichting van de onderneming en de statuten moeten voldoen;
  • één of meer bepalingen die voorwaarden scheppen voor het kunnen voeren van de aanduiding ‘maatschappelijke B.V.’;
  • bepalingen die zien op de registratie van de maatschappelijke B.V. in het Handelsregister.

Dienstverlening

Het kabinet wil graag dat de dienstverlening aan de maatschappelijke B.V.’s beter gefaciliteerd wordt. Zo zou het zo kunnen zijn dat er een soort “verbindingsofficier” wordt ingesteld. Mocht een maatschappelijke B.V. bijvoorbeeld vragen hebben over het juist toepassen van wet- en regelgeving, dan zou de onderneming die vraag neer kunnen leggen bij zo een verbindingsofficier. Die verbindingsofficier kan de ondernemer dan in contact brengen met een expert, zoals een advocaat.

Wilt u meer weten over de maatschappelijke B.V.? Neem dan contact op met onze sectie ondernemingsrecht. Wij beantwoorden graag uw vragen.

Mariska Zentveldt

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.