ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

De kleine lettertjes lezen voorkomt groot leed; auto gestolen maar toch geen all‐risk dekking

Kennelijk al sinds jaar en dag heeft een consument zijn voertuig(en) verzekerd bij verzekeraar Unigarant N.V. In 2014 koopt hij een BMW met een cataloguswaarde van € 69.141,‐. De auto krijgt daarbij nog voor € 12.000,‐ aan upgrades en modificaties. De consument wil de auto goed verzekeren, ook tegen diefstal en sluit
daartoe een all‐risk polis af. Volgens een clausule op het polisblad dient het verzekerde object te zijn voorzien van een klasse‐2 ´SCM‐goedgekeurd´ beveiligingssysteem dan wel een gelijkwaardig systeem af‐fabriek. In geval van diefstal moet verzekerde aantonen dat het systeem aanwezig was en conform de clausule is onderhouden. Een eerste poging tot diefstal faalt, op advies van de verzekeraar wordt de schade hersteld. Een volgende poging slaagt, waarna de verzekeraar dekking weigert nadat blijkt dat in de auto niet een klasse‐3 alarmsysteem was ingebouwd, zoals de consument dacht, maar een klasse‐1 beveiligingssysteem. De consument vordert uitkering. Hij stelt dat een zuiver taalkundige uitleg – hij heeft nooit al de polisbladen gelezen en daar ook niet voor getekend – niet past, het komt aan op de uitleg die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijze aan de bepalingen mochten toekennen en wat partijen van elkaar mochten verwachten. De verzekeraar schendt haar zorgplicht omdat nooit enig onderzoek is gedaan, ook niet na de eerder diefstalpoging. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid is een beroep op de clausule onaanvaardbaar.

De verzekeraar stelt dat de auto niet van het volgens de polis vereiste beveiligingssysteem was voorzien, dit betreft een kernbeding. De formulering van de clausule is helder en begrijpelijk, een verzekeringnemer behoort daarvan kennis te nemen. Als de consument nalaat te controleren of het aanwezige beveiligingssysteem aan de polisvereisten voldoet, komt dat voor diens rekening en risico. Het ligt op de weg van de consument om zorg te dragen voor aanwezigheid van het juiste beveiligingssysteem. Op de verzekeraar rust in die zin geen zorgplicht, ook niet na de eerdere claim van de consument. De geschillencommissie stelt zich de vraag of de verzekeraar dekking mocht afwijzen. Daartoe overweegt de commissie dat vermelding op het polisblad de clausule op voldoende duidelijke wijze onder de aandacht van de consument brengt, een verdergaande verplichting tot het kenbaar maken van polisvoorwaarden rust niet op de verzekeraar. De verzekerde dient zelf kennis te nemen van alle pagina’s van het polisblad. De commissie volgt de verzekeraar in het oordeel dat de tekst van verklaring begrijpelijk en duidelijk is. De commissie
overweegt voorts dat een beroep op de clausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn, bijvoorbeeld bij ontbreken van causaal verband tussen niet naleving en diefstal. De commissie passeert evenwel het daarop gerichte betoog van de consument en volgt het verweer van de verzekeraar dat niet bekend is op welke wijze de auto is gestolen. Het is om die reden niet, louter een mogelijkheid is namelijk onvoldoende, mogelijk om het eventueel ontbreken
van causaal verband tussen de diefstal en het niet aanwezig zijn van het (vereiste) beveiligingssysteem vast te stellen. De commissie wijst de vordering af.

Mr. Robert Lonis – januari 2017

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.