ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Consultatie van de rechter in een WHOA procedure

WHOA: consultatie rechter

Bij een WHOA-traject is het denkbaar dat de rechter pas aan zet komt bij de – eventuele – homologatie van het akkoord. Eerder kan een rechter uiteraard ook betrokken zijn in een WHOA-traject, maar noodzakelijk is dat niet. Een rechter zal bijvoorbeeld eerder betrokken kunnen zijn indien de schuldenaar verzoekt om een afkoelingsperiode ten aanzien van de crediteuren. Bij het oordeel van de rechter is hij echter aan een beperkt toetsingskader gebonden.

Oordeel rechtbank vragen

Bij het doorlopen van een WHOA-traject kan het financieel voordelig zijn om de rechter daarin niet te betrekken, of zo min mogelijk. Zo kan immers geld uitgespaard worden doordat men geen of minder griffierechten verschuldigd is. Ondanks dat dit aantrekkelijk lijkt, kan het juist ook raadzaam zijn om een vraagpunt voor te leggen aan de rechter, vóórdat over het akkoord gestemd wordt door de schuldeisers en uiteindelijk aan de rechter verzocht wordt het akkoord te homologeren.

Zo kan de rechter worden verzocht om zich uit te laten over aspecten die van belang zijn in het kader van het tot stand brengen van een akkoord. Een voorbeeld daarvan is de klassenindeling of de informatie (denk aan waardebepalingen) die de schuldenaar bij zijn akkoord aan de schuldeisers verstrekt. Dat kan bij uitstek een aspect zijn waarover de schuldenaar van de rechter duidelijkheid zou willen krijgen.

De wetgever heeft de mogelijkheid gecreëerd de rechter een dergelijk verzoek te doen in het kader van de ‘deal certainty’, zo wordt omschreven in de memorie van toelichting. De wetgever bedoelt hiermee dat de schuldenaar snel duidelijkheid kan verkrijgen over de vraag of het door hem aan te bieden akkoord kans van slagen zal hebben, of dat het nodig is dat hij zijn voorbereidingstraject bij zal moeten sturen of dat hij het aan te bieden akkoord zal moeten aanpassen.

Verloop procedure

Nadat de schuldenaar een verzoek heeft gedaan aan de rechter om zich uit te laten over één van de aspecten die van belang zijn bij het tot stand brengen van het akkoord (zoals bijvoorbeeld de klassenindeling), zal de rechter de bij het akkoord betrokken partijen in de gelegenheid stellen om daarop hun zienswijze te geven. De beslissing die de rechter vervolgens neemt ten aanzien van het aspect dat aan zijn oordeel is voorgelegd, zal slechts bindend zijn voor de bij het akkoord betrokken partijen. Tegen de beslissing van de rechter staat geen hoger beroep open, zoals dat ook geldt voor andere beslissingen van de rechter in een WHOA-traject.

Na het aanbieden van het akkoord door de schuldenaar aan de schuldeisers, kan het akkoord door de rechter gehomologeerd worden. In sommige gevallen is dit vereist om tot een algeheel akkoord te komen. Bij de beoordeling door de rechter of het aangeboden akkoord door hem kan worden gehomologeerd, zal hij onder meer toetsen of de klassenindeling juist is gedaan en of alle voor de schuldeisers van belang zijnde informatie volledig en juist is verstrekt. Is voorgaande niet het geval, dan zal de rechter het verzoek tot homologatie van het akkoord afwijzen. Voorkomen kan dat dus worden door op een eerder moment al een oordeel van de rechter daarover te vragen.

Heeft u vragen over een WHOA-traject? Neem dan contact op met onze insolventiesectie. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Mariska Zentveldt, advocaat en curator

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.