ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Compensatieregeling Transitievergoeding van start per 1 april 2020

Een medewerker die ziek is, heeft op grond van de wet recht op doorbetaling van zijn loon gedurende 104 weken van ziekte. Tijdens die periode geldt ook een opzegverbod: de werknemer kan tijdens die periode van 104 weken niet worden ontslagen (behoudens uitzonderingen). Na 104 weken ziekte vervalt dat opzegverbod en kan een werkgever afscheid nemen van een arbeidsongeschikte werknemer, waarvan wordt verwacht dat hij of zij niet op korte termijn weer volledig zal kunnen gaan werken. Gaat de werkgever over tot zo’n ontslag, dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.

Om die kosten (van een transitievergoeding) uit te sparen kozen sommige werkgevers ervoor het dienstverband met een arbeidsongeschikte werknemer na 2 jaar te laten doorlopen, waardoor een ‘slapend dienstverband’ ontstond. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vond dit niet netjes, maar had ook begrip dat een werkgever die eerst het loon twee jaar had doorbetaald niet ook nog eens met de kosten van een transitievergoeding wil worden geconfronteerd. Om zowel slapende dienstverbanden terug te dringen en ook te voorkomen dat werkgevers voor dubbele kosten komen te staan, heeft de wetgever in 2018 besloten om werkgevers te compenseren. Op grond van de Compensatieregeling Transitievergoeding bij lange arbeidsongeschiktheid (Compensatieregeling Transitievergoeding) kunnen werkgevers die het dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer hebben beëindigd, de betaalde transitievergoeding gecompenseerd krijgen.

Deze regeling, die terugwerkende kracht heeft tot 1 juli 2015, gaat aanstaande woensdag 1 april 2020, van start om 07.00 uur.

De coronacrisis

De website van het UWV vermeldt dat de coronacrisis geen invloed zal hebben op de aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding. De aanvraagtermijn die wordt gehanteerd is ruim en  het UWV doet er alles aan om de aanvraag zo snel mogelijk te beoordelen. Wel heeft minister Koolmees eerder aangegeven dat er naar schatting alleen al 63.000 ‘oude gevallen’ (transitievergoedingen die zijn betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) een beroep zullen doen op de regeling. Dat is iets minder dan de 78.000 aanvragen voor werktijdverkorting, die op korte termijn zullen worden omgezet naar een aanvraag op grond van de NOW-regeling. Die laatste regeling wordt vooralsnog ook door het UWV uitgevoerd. De verwachting is dus dat het wel even kan duren voordat u een beslissing krijgt op uw aanvraag. De aanvraag kent geen spoedprocedure, ook niet indien een werkgever vanwege de coronacrisis in financiële moeilijkheden zit. Een beroep op grond van de NOW-regeling kan dan mogelijk wel uitkomst bieden.

Goed om te weten

 • Heeft u op of sinds 1 juli 2015 afscheid genomen van een werknemer omdat hij of zij twee jaar arbeidsongeschikt was én is er in het kader van dat afscheid een transitievergoeding betaald, dan is er de mogelijkheid van compensatie.
 • Compensatie kan worden aangevraagd als de transitievergoeding is betaald in verband met het beëindigen van het dienstverband vanwege langdurige (meer dan 104 weken) arbeidsongeschiktheid.
 • Beëindiging kan zijn geschied door opzegging (via het UWV), ontbinding (via de kantonrechter) of met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst).
 • De aanvraag kan pas worden ingediend als de volledige transitievergoeding is betaald.
 • De vergoeding is wel gemaximeerd:
  1. De compensatie is niet hoger dat de wettelijke transitievergoeding die na 104 weken arbeidsongeschiktheid zou moeten worden betaald.

Dit betekent dat de periode dat een dienstverband na die 104 weken slapend is gehouden niet wordt vergoed.

Ook als er door het UWV een loonsanctie wordt opgelegd, in de vorm van een langere loondoorbetalingsperiode, wordt die periode niet vergoed.

 • Is het dienstverband geëindigd en de transitievergoeding volledig betaald? Dan heeft u zes maanden de tijd (vanaf de betaling van de transitievergoeding) om de aanvraag bij het UWV in te dienen.
 • Is het dienstverband geëindigd en de transitievergoeding betaald vóór 1 april 2020, dan heeft u tot 1 oktober 2020 om de aanvraag in te dienen.
 • In principe dient het UWV uiterlijk binnen 8 weken op de aanvraag te beslissen. Voor oudere gevallen geldt een langere beslistermijn. Oudere gevallen zijn:
  • De arbeidsovereenkomst is vóór 1 april 2020 beëindigd en de transitievergoeding is ook voor die datum betaald. Dan heeft het UWV zes maanden de tijd om een beslissing te nemen.
  • De arbeidsovereenkomst is na 1 april 2020 beëindigd en de transitievergoeding is ook na die datum betaald, maar de 104 weken arbeidsongeschiktheid waren vóór 1 april 2020 geëindigd (er was sprake van een slapend dienstverband), dan geldt ook een beslistermijn van 6 maanden.

De aanvraag

Vanaf 1 april 2020 om 07.00 uur is het mogelijk om een aanvraag te doen. Voor de beoordeling van de aanvraag voor compensatie moet een aanvraagformulier worden ingevuld en dienen verschillende documenten meegestuurd te worden. De vragen die het UWV beantwoord wil zien:

 • Is er een arbeidsovereenkomst geweest?
 • Wat was de duur van de arbeidsovereenkomst?
 • Is de werknemer ziek uit dienst gegaan?
 • Op welke datum is de 104 weken ziekte bereikt?
 • Is er een transitievergoeding betaald?
 • Hoe is de transitievergoeding berekend? (let op! Het UWV gaat dus uit van de transitievergoeding direct na 2 jaar ziekte)

Heeft u vragen over de regeling of hulp nodig bij het aanvragen van de compensatie? De arbeidsrechtspecialisten van Okkerse & Schop Advocaten staan voor u klaar!

Handige checklist? Download gratis onze Checklist Compensatie Transitievergoeding.

Simon Booij

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.