ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Compensatie transitievergoeding zieke werknemers

Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

Er is een definitieve regeling over de compensatie van de transitievergoeding bij beëindiging van arbeidsovereenkomsten met langdurig zieke medewerkers.

Nadat op 5 juli jl. het wetsvoorstel al door de Tweede Kamer als hamerstuk was aangenomen, heeft op de laatste dag vóór de ingang van het reces de Eerste Kamer het wetsvoorstel over de compensatie Transitievergoeding Zieke Werknemers als hamerstuk afgedaan.

Op grond van de gewijzigde wettekst treedt de regeling op 1 april 2020 in werking. De werkgever dient binnen zes maanden een aanvraag in te dienen bij het UWV. Compensatie van transitievergoedingen in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 worden ingediend. Daarvoor hebben we dus nog even de tijd. Maar we willen u vast informeren over deze mogelijkheid voor wat betreft de achter ons liggende periode, maar zeker ook voor de komende tijd.

Als u dus bijvoorbeeld vorig jaar afscheid hebt genomen van een arbeidsongeschikte werknemer, nadat deze 2 jaar ziek was, dan heeft u die werknemer een transitievergoeding moeten betalen. En dat bedrag kan worden verhaald op basis van de vergoedingsregeling in deze wet.

Er wordt gewerkt aan een verlaging van de transitievergoeding, met name voor werknemers met een lang dienstverband, per 1 januari 2020, op grond van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Op deze te verwachten nieuwe wet komen we terug zodra daartoe aanleiding is.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de leden van de sectie Arbeidsrecht.

Sectie Arbeidsrecht Okkerse & Schop Advocaten

Namens deze: Cees Okkerse, sectievoorzitter

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.