ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Beroepsfout wegens niet instellen hoger beroep? Geen opdracht, geen overduidelijke kans van slagen; geen aansprakelijkheid

De afwikkeling van een samenlevingsovereenkomst leidt tot een geschil tussen de voormalig partners. De man vraagt, kort voordat in de procedure vonnis wordt gewezen, aan een advocate om de behandeling van de zaak over te nemen. De man is niet tevreden over de eerder door hem ingeschakelde advocaten. De advocate bevestigt de opdracht. In de bevestiging schrijft zij dat, indien zij namens hem hoger beroep in moet stellen, zij een nieuw dossier opent waarvoor zij alsdan een afzonderlijke bevestigingsbrief stuurt. De Rechtbank wijst een verdelingsvonnis. De advocate verzoekt de man puntsgewijs een reactie te geven,  meer in het bijzonder op punten waarvan hij meent dat er gronden zijn om hoger beroep in te stellen. Zij bevestigt tevens de termijn van 3 maanden voor het instellen van hoger beroep. De man en zijn advocate wisselen nog diverse correspondentie, waarbij de advocate meermaals aangeeft geen grond voor het instellen van hoger beroep te zien. De man is niet eenduidig in zijn standpunten en lijkt over het instellen van hoger beroep twijfels te hebben. Inmiddels lopen er nog schikkingsonderhandelingen.
Een concrete opdracht tot het instellen van hoger beroep geeft de man niet, ook niet in de mailwisseling die de man op de laatste dag van de hoger beroep termijn aan zijn advocate stuurt. De man stelt dat hij schade lijdt doordat de advocate geen hoger beroep instelde en dat ook zijn onderhandelingspositie daardoor verslechterde. De man meent dat het hoger beroep bij de opdracht was inbegrepen. Hij vordert, na wijziging van eis, secundair € 29.330,46 aan schade op diverse gronden en primair schade wegens niet verder onderhandelen met de wederpartij. De advocate betwist dat zij een beroepsfout heeft gemaakt.

De Rechtbank leidt uit de overgelegde stukken niet af dat in de opdrachtbevestiging tevens het instellen van hoger beroep was begrepen. Op de door de man aangedragen punten gaf de advocate aan geen grond voor hoger beroep te zien. De Rechtbank oordeelt dat niets in de correspondentie er op wijst dat een afspraak tot het instellen van hoger beroep was gemaakt. Het was wellicht beter geweest als de advocate enige discussie niet in de lucht had laten hangen om eventueel de termijn te kunnen redden. Aan de andere kant was de man zich bewust van die termijn, zodat de advocate hem daar niet aan hoefde te herinneren. Voor de beoordeling van aansprakelijkheid vanwege een beroepsfout geldt een algemene maatstaf. Handelt de beroepsbeoefenaar zoals een redelijk handelend en redelijk bekwaam advocaat op dat moment behoorde te doen? Het gaat er om wat op het moment van handelen redelijkerwijs van de advocaat verwacht mocht worden, niet of achteraf kan worden vastgesteld dat deze onjuist handelde of de situatie verkeerd heeft beoordeeld. Wanneer verschillende handelwijzen verdedigbaar zijn en de advocate kiest voor een daarvan, dan maakt zij geen beroepsfout. Ook niet als achteraf blijkt dat een andere keuze beter was geweest. Voor zover in het niet expliciet bespreken van afzien van hoger beroep een beroepsfout kan zijn gelegen, blijkt nergens uit dat de man had besloten om wel hoger beroep in te stellen. Voor schadevergoedingsplicht is daarbij vereist dat schade als gevolg van een gemaakte fout ontstaat. De man laat echter na te onderbouwen waarom de beslissing van de Rechtbank niet juist was. Bij gebrek aan nadere argumenten of bewijs valt niet in te zien waarom het Hof anders zou oordelen dan de Rechtbank. Daarom kan de Rechtbank niet aannemen dat schade is ontstaan als gevolg van het niet instellen van hoger beroep. Ook schade als gevolg van een zwakkere onderhandelingspositie door het niet instellen van hoger beroep onderbouwt de man niet voldoende concreet. De Rechtbank wijst de vorderingen van de man af.

Mr. Robert Lonis – september 2017

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.