ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Beroepsfout notaris? Afdoende wijzen op risico’s rechtshandeling noodzakelijk en het afdoende vastleggen daarvan is óók aan te raden

De bestuurder van een vennootschap regelt al geruime tijd zijn zaken bij (het kantoor van) een notaris. De bestuurder verstrekte meerdere door hypotheek gedekte leningen aan een persoon (privé) dan wel aan diens bedrijf. In verband met de noodzaak om kapitaal aan te trekken verkoopt de bestuurder de vijf hypothecaire geldleningen aan de Holding van de hypotheeknemer voor een bedrag van € 1.030.000,‐ De koopprijs wordt voldaan door schuldomzetting. De bestuurder krijgt daardoor in plaats van vijf door hypotheek gedekte vorderingen één vordering op de Holding welke niet door hypotheek is gedekt. De door de notaris opgemaakte  akte bepaalt een termijn van tien jaar voor terugbetaling op basis van annuïteiten. De inhoud is opgegeven en toegelicht. De declaratie vermeldt de tijdsbesteding; besprekingen en passeren akte. Een half jaar later draagt men de geldleningen weer terug over onder vestiging van hypotheekrechten. De voorheen gevestigde hypotheekrechten zijn vervallen, een vierde recht van hypotheek van de bank werd daardoor eerste in rang. De bestuurder ziet de bui hangen en stelt de notaris aansprakelijk. Kort daarop failleert Holding. Een groot deel van de geldlening kan de bestuurder niet op de failliete boedel van Holding verhalen. De schade begroot deze op € 1.147.056,75. De bestuurder verwijt de notaris onvoldoende op de inhoud en strekking van de akte te hebben gewezen en vordert te verklaren voor recht dat de notaris onrechtmatig handelde dan wel wan presteerde en vordert vergoeding van de schade.

De Rechtbank overweegt dat een notaris bij de uitoefening van zijn ambt dient te handelen als een redelijk bekwame en redelijk handelend beroepsgenoot. Artikel 17 lid 1 van de Wet op het Notarisambt schrijft voor dat de notaris zijn ambt in onafhankelijkheid uitoefent en de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen op onpartijdige wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behartigt. Op grond van de beroeps‐ en gedragsregels dient hij de partijen voor te lichten over de gevolgen van de rechtshandeling. Bij dagvaarding stelde de bestuurder dat niet werd begrepen dat de schuldomzetting leidde tot het prijsgeven van hypothecaire zekerheden. Ook stelt hij dat het overleg, waarbij de notaris zich vergewiste dat de in de akte opgenomen rechtsgevolgen in overeenstemming waren met de wil van partijen, niet plaatsvond. Voorafgaand aan het passeren van de akte werd zij niet geïnformeerd over inhoud, strekking, rechtsgevolgen daarvan, terwijl zij zelf uit de akte niet kon herleiden dat zij haar zekerheden definitief prijsgaf. Op de comparitie verklaart de bestuurder echter dat voorafgaand aan het passeren twee ontmoetingen met de notaris plaatsvonden. De definitieve vorm van de akte is door de notaris besproken, toegespitst en uitgewerkt. Ook benoemt de notaris dat de hypothecaire zekerheden er af gingen. Het concept van de akte is gemaild naar een adres waar hij niet bij kon, om die reden las hij het niet. Wel was hij aanwezig bij het passeren van de akte. De notaris stelt nog dat de bestuurder van de inhoud van de akte kennis nam, een speciale regeling werd op zijn verzoek opgenomen in verband met mogelijke wanbetaling door de hypotheeknemer. De Rechtbank stelt vast dat, anders dan in de dagvaarding gesteld, over de inhoud van de akte overleg is gevoerd en dat de notaris er op wees dat de zekerheden eraf gingen. Daarbij is onvoldoende gebleken dat de notaris de bestuurder niet (voldoende) had voorgelicht over de inhoud en strekking. De stelling dat de notaris wist of behoorde te weten dat bij bestuurder onvoldoende bewustwording van de risico’s optrad passeert de Rechtbank. Naast de betwisting door de notaris stelt de Rechtbank vast dat het meermaals verstrekken van hypothecaire geldleningen door de  bestuurder het onaannemelijk maken dat de notaris in dit verband een verwijt kan worden gemaakt. De rechtbank wijst de vorderingen dan ook af.

Mr. Robert Lonis, oktober 2017

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.