ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Benadeling gemeenschap

Graag wil ik een recente uitspraak van het gerechtshof Den Bosch bespreken van 11 juni jl. De feiten zijn als volgt. Een man en vrouw zijn in 2001 in gemeenschap van goederen met elkaar getrouwd. In 2019 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. De man had vóór de echtscheiding een bedrag van € 10.000,- overgemaakt naar de rekening van zijn moeder.

De vrouw verzocht de rechtbank onder meer te bepalen dat de man een bedrag van € 5.000,- aan haar diende te voldoen, omdat hij zonder haar toestemming € 10.000,- naar zijn moeder had overgemaakt. Zij deed daarbij een beroep op artikel 1:164 lid 1 BW. Hierin staat dat indien een tussen de echtgenoten bestaande gemeenschap van goederen door één van hen is benadeeld doordat hij:

  • na de aanvang van het geding of binnen zes maanden daarvóór lichtvaardig schulden heeft gemaakt;
  • goederen der gemeenschap heeft verspild;
  • of rechtshandelingen als bedoeld in artikel 1:88 BW zonder de vereiste toestemming of beslissing van de rechtbank heeft verricht;

hij gehouden is na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking, de aangerichte schade aan de gemeenschap te vergoeden. De rechtbank wijst het verzoek van de vrouw echter af. De vrouw gaat daartegen in hoger beroep.

Het hof overweegt als volgt. Vast staat dat de man op 25 juni 2018 (dit was binnen zes maanden voorafgaand aan de indiening van het echtscheidingsverzoek) een bedrag van € 10.000,- heeft overgemaakt van een tot de huwelijksgemeenschap van partijen behorende bankrekening naar de bankrekening van zijn moeder. De man stelt dat dit bedrag is vrijgekomen uit de levensloopregeling bij zijn werkgever, maar onderbouwt deze stelling verder niet. Ook de stelling dat hij dit bedrag heeft overgemaakt ter terugbetaling van een lening, wordt door de man onvoldoende onderbouwd. Het hof is daarom van oordeel dat de man, met het overmaken van het bedrag van € 10.000,-, de gemeenschap van partijen heeft benadeeld in de zin van artikel 1:164 BW. De man dient het overgemaakte bedrag aan de gemeenschap te vergoeden, wat er in dit geval op neerkomt dat de man gehouden is de helft daarvan (dus € 5.000,-) aan de vrouw te voldoen. Het hof vernietigt de beschikking van de rechtbank en wijst het verzoek van de vrouw alsnog toe.

In de praktijk zien we regelmatig dat een van de partijen de gemeenschap benadeelt. Gelet op bovengenoemde 6-maanden termijn is het soms noodzakelijk om niet te lang te wachten met het indienen van het echtscheidingsverzoek. Het is belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan. Wilt u meer weten over benadeling van de gemeenschap of andere familierecht gerelateerde onderwerpen, neem dan gerust vrijblijvend contact op met Rosanne Dijkstra (Lelystad) of Marleen Falkena (Almere).

Marleen Falkena

 

 

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.