ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Anti-cumulatie van de transitievergoeding met eerder gemaakte afspraken

Zoals u bekend zal zijn, zijn per 1 juli jl. de wetsbepalingen betreffende de zogenaamde transitievergoeding in werking getreden. Omdat het regelmatig voorkomt dat een werkgever via een cao of andere regeling al afspraken heeft gemaakt over (de hoogte van) een ontslagvergoeding of -voorziening, is per diezelfde datum het Besluit overgangsrecht transitievergoeding in werking getreden. Onder andere regelt dit besluit dat een werkgever, die al vóór 1 juli 2015 gebonden was aan afspraken over een ontslagvergoeding of -voorziening (bijvoorbeeld wachtgeld of outplacement), niet daarnaast ook nog de transitievergoeding hoeft te betalen.

Gaat het om lopende collectieve afspraken met verenigingen van werknemers dan gaan deze automatisch voor op de transitievergoeding. De transitievergoeding hoeft dan niet betaald te worden, tenzij is overeengekomen dat de werknemer recht heeft op de afgesproken vergoeding of voorziening, in aanvulling op de transitievergoeding. Deze regeling geldt totdat de collectieve afspraken worden verlengd of worden gewijzigd en in ieder geval niet langer dan tot 1 juli 2016.

Gaat het om andere, veelal individuele, afspraken, dan mag de werknemer kiezen tussen die eerder gemaakte contractuele afspraken dan wel de transitievergoeding. De werkgever heeft de plicht diens werknemers over deze keuzemogelijkheid en de consequenties te informeren. Pas daarna gaat de termijn van 4 weken lopen waarbinnen de werknemer zijn of haar keuze dient te maken. Als werkgever dient u uw werknemers te informeren over:

De consequenties van de diverse mogelijkheden;Binnen welke termijn de keuze moet worden gemaakt;Hoe hoog de transitievergoeding is waar de werknemer recht op heeft;Op welke vergoedingen en voorzieningen de werknemer recht heeft op grond van de eerder gemaakte contractuele afspraken.
Zolang de werkgever geen informatie aan de werknemer verstrekt, behoudt de werknemer recht op zowel de transitievergoeding als op vergoedingen en voorzieningen op grond van lopende individuele afspraken. Daar ligt dus een taak voor u als werkgever.

Kiest de werknemer niet of niet tijdig, dan vervalt diens recht op de transitievergoeding en gelden de eerder gemaakte contractuele afspraken. Kiest de werknemer voor de transitievergoeding, dan dient hij schriftelijk afstand te doen van zijn recht op de eerder gemaakte, contractuele afspraken. Deze regeling kan ook na 1 juli 2016 nog gelden, feitelijk zolang de betreffende werknemer rechten aan de gemaakte afspraken kan ontlenen.

De Kantonrechter te Rotterdam heeft overigens een van het overgangsrecht afwijkende uitspraak gedaan in een geval waarbij er een groot verschil bestond tussen de uitkering op basis van de transitievergoeding en die op basis van de cao. Nu de werknemer daardoor in een substantieel ongunstigere positie terecht kwam, heeft de Kantonrechter toch (ook) de transitievergoeding toegekend, ondanks dat de collectieve afspraken van voor 1 juli 2015 waren. De verwachting is dat voor dergelijke afwijkingen slechts onder zeer bijzondere omstandigheden plaats is.

Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan tijdig contact met ons op.

mr. Miriam Ruijters – lid sectie arbeidsrecht– december 2015

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.