ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Amsterdamse woningmarkt: nieuwe regulering nieuwbouw sociale en middeldure huurwoningen

De woningmarkt in de grote steden kent een steeds groter wordende schaarste. Vooral in Amsterdam en omgeving is dat het geval. Het is dan ook niet verwonderlijk dat gemeenten zo snel mogelijk betere regulering willen bewerkstelligen. In Amsterdam is afgelopen maand de nieuwe Doelgroepenverordening vastgesteld. Daarnaast ligt het concept van de nieuwe Huisvestigingsverordening 2020 tot 13 juli aanstaande ter inzage. Dit brengt een aantal veranderingen voor de Amsterdamse woningmarkt met zich mee.

Doelgroepen verordening Amsterdam 2019

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt gemeenten de mogelijkheid om per deelgebied in bestemmingsplannen te eisen dat een bepaald percentage van categorieën woningen wordt gerealiseerd in nieuwbouwplannen. Dit kan voor de categorieën sociale huur, middeldure huur, sociale koop en particulier opdrachtgeverschap. De doelgroepenverordening vormt daarmee de wettelijke basis voor het doorvoeren van gemeentelijk woonbeleid in bestemmingsplannen; het heeft wel alleen betrekking op nieuwbouw. Het regelt voornamelijk de sociale en middeldure huur.

De grenzen voor sociale en middeldure huurwoningen wordt door de doelgroepenverordening vastgelegd. De doelgroepenverordening regelt tevens voor welke doelgroepen de te bouwen sociale en middeldure huurwoningen bedoeld zijn. De doelgroepen worden bepaald aan de hand van inkomensgrenzen. Voor de maximale aanvangshuurprijs voor een sociale huurwoning is aansluiting gezocht bij de bestaande huurtoeslaggrens van €720,42 (2019). De bovengrens voor een middeldure huurwoning is bepaald op €1.000,35 (2019). Door de jaarlijkse huurverhoging is het mogelijk dat de huurprijs van sociale huurwoningen boven deze grenzen komt. Bij een nieuwe verhuur moet de woning weer binnen deze bandbreedte verhuurd worden. Ten aanzien van de huurprijs van middeldure huurwoningen is bepaald dat deze bij de jaarlijkse verhoging niet buiten de bandbreedte terecht mag komen.

De verordening regelt ook dat de sociale en de middeldure huurwoningen gedurende een bepaalde periode beschikbaar moeten blijven voor de daarvoor aangewezen doelgroepen. Hiervoor zijn de minimale instandhoudingstermijnen opgenomen. De minimale instandhoudingstermijn voor sociale huurwoningen is bepaald op 15 jaar na de eerste ingebruikname; voor middeldure huur is dat 25 jaar. Wanneer de woningen binnen deze termijnen worden onttrokken aan de opgelegde categorie kan de gemeente handhaven.

De verordening regelt niet de toewijzing van dergelijke nieuwbouwwoningen aan individuele huishoudens. De toewijzing vindt immers plaats op basis van de huisvestingsverordening.

Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 (concept)

Ook de Huisvestingsverordening wordt onder handen genomen door de gemeente Amsterdam. In het concept wat nu voorligt worden onder andere wijzigingen voorgesteld ten aanzien van (Air)BnB’s en Bed & Breakfasts. Per wijk wordt bepaald hoeveel B&B’s er maximaal gevestigd mogen worden. Er wordt een quotum ingevoerd, gekoppeld aan een vergunningplicht.

Daarnaast worden er voorrangsregels voorgesteld voor de huur van middeldure en sociale woonruimte. Het concept dat nu voorligt maakt het mogelijk voorrang te verlenen aan gezinnen, jongeren en personeel in het onderwijs en de zorg. Per groep wordt aangegeven of de voorrang betrekking heeft op sociale of middenhuur.

De Huisvestingsverordening wordt na inspraak wellicht nog gewijzigd en zal vervolgens door de gemeenteraad behandeld worden. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen over de verhuur van woon- of bedrijfsruimte in Amsterdam of een andere gemeente, neem dan gerust contact op met onze sectie Vastgoedrecht.

Julian van Dam

Rechtsgebieden

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.