ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Aansprakelijkheid accountant bij begeleiding dividendbesluit

Accountant kan aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd advies

In een eerdere bijdrage berichtte ik al, dat een accountant aansprakelijk kan zijn ten opzichte van derden met wie hij geen contractuele band (opdrachtrelatie) heeft. Een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam illustreert nog eens dat dit bepaald geen theoretische mogelijkheid is.

Door de algemene vergadering van aandeelhouders van een besloten vennootschap werd op enig moment een besluit genomen tot een dividenduitkering van ruim €1 miljoen. De uitkering werd verrekend met de  rekeningcourant schuld van de enig aandeelhouder – bestuurder aan de besloten vennootschap. Ruim een jaar later gaat de vennootschap failliet. Op het moment van het dividendbesluit had de vennootschap al betalingsproblemen, was er al een liquiditeitstekort voorzien voor het lopende jaar en werd er verlies geleden. De aandeelhouder – bestuur wist of behoorde daarmee te weten dat de vennootschap binnen afzienbare tijd niet meer zou kunnen voldoen aan de opeisbare verplichtingen.

Wanneer een B.V. een winstuitkering wil doen, moet het bestuur van de vennootschap toetsen of het daarmee niet de uitbetaling van opeisbare schulden aan de overige crediteuren in gevaar brengt. Als dat zo is dan moet het bestuur niet meewerken aan de uitvoering van het dividendbesluit (zulks op straffe van aansprakelijkheid van de bestuurder). Onder de gegeven omstandigheden stelde de curator de bestuurder (-aandeelhouder) met succes aansprakelijk voor het tekort dat was ontstaan door het dividendbesluit.

Vervolgens sprak deze op zijn beurt met succes de accountant aan die hem had begeleid bij het dividendbesluit. De accountant was op de hoogte van de financiële situatie binnen de vennootschap. Hoewel de rechtbank vond dat het primair de verantwoordelijkheid van de bestuurder is om een inschatting te maken of de toekomstverwachtingen een dividenduitkering toelaten, overweegt de rechtbank ook dat dat onverlet laat dat van een accountant die een vennootschap begeleidt bij een dividendbesluit in het algemeen verwacht mag worden dat hij daarbij ook ten opzichte van de bestuurders van de vennootschap de zorg betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar verwacht mag worden. Die norm werd in deze zaak niet gehaald. En dat gold te meer nu het accountantskantoor zich juist profileerde als specialist op het gebied van kwesties als deze.

Vragen over vennootschapsrechtelijke kwesties of (beroeps-) aansprakelijkheid? Neem contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Sjakko van Raaijen 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.