ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Aanhouding faillissementsaanvraag in verband met het Corona-virus

Op 24 november 2020 werd door de Eerste Kamer de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV aangenomen. Deze wet maakt het voor de schuldenaar mogelijk om de rechtbank te verzoeken:

  • de behandeling van een faillissementsverzoek aan te houden;
  • andersoortige verhaalsacties te schorsen; en
  • aan hem een tijdelijk betalingsuitstel te verlenen.

Aanhouding faillissementsverzoek

Onder een aantal cumulatieve voorwaarden is het mogelijk dat op verzoek van de schuldenaar de behandeling van het faillissementsverzoek wordt aangehouden. Voorwaarden zijn onder meer dat het gebrek aan kasgeld voornamelijk is ontstaan als gevolg van de uitbraak van het Corona-virus c.q. de beperkende maatregelen van de overheid waardoor de bedrijfsvoering niet (geheel) voortgezet kon worden en dat voordien nog geen financiële problemen bestonden. Een aantal andere voorwaarden zijn dat de onderneming nog verdiencapaciteit en toekomstperspectief dient te hebben, maar ook dat de schuldeiser die het faillissement heeft aangevraagd niet onredelijk en wezenlijk in haar belangen wordt geschaad.

Indien de rechter het verzoek van de schuldenaar toewijst, heeft dat enkele gevolgen voor zowel de schuldenaar als de schuldeisers. Zo duurt de aanhoudingperiode in beginsel 2 maanden en wordt aan de schuldenaar gedurende die periode uitstel van betaling verleend. Ook mag de schuldeiser niet de overeenkomst beëindigen, opschorten of ontbinden gedurende de aanhoudingsperiode.

Schorsen incassomaatregelen

Naast dat het faillissement vaak wordt gebruikt als wijze van incassomiddel, kan een schuldeiser ook op andere wijze trachten haar vordering bij de schuldenaar te innen. Denk bijvoorbeeld aan het leggen van conservatoir beslag of de executie van een executoriaal beslag.

Als gevolg van de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV kan de rechter dergelijke maatregelen opheffen ofwel schorsen. Daarvoor is het onder meer van belang dat de schuldenaar aannemelijk maakt dat hij door het Corona-virus tijdelijk niet in staat is om de vordering te voldoen.

De Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV geldt in beginsel tot 1 februari a.s.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan contact op met één van onze advocaten.

Mariska Zentveldt

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.