ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus:

wat betekent dit voor jouw onderneming?

Bel tijdens ons GRATIS telefonisch spreekuur:

Tussen 9 en 10: vragen over ondernemingsrecht
Tussen 10 en 11: vragen over arbeidsrecht
Tussen 11 en 12: vragen over familierecht

036 5346220

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

Bel tijdens ons GRATIS telefonisch spreekuur:
Tussen 9 en 10: vragen over ondernemingsrecht
Tussen 10 en 11: vragen over arbeidsrecht
Tussen 11 en 12: vragen over familierecht

036 5346220

Heb je vragen over arbeidsrechtelijke zaken?

Ben jij zzp-er?

Heb je een horeca onderneming?

Heb je een mkb bedrijf?

Arbeidsrecht

Speciaal voor alle vragen op het gebied van arbeidsrecht hebben we tijdelijk een gratis telefonisch spreekuur. Je kunt elke ochtend tussen 10 uur en 11 uur bellen met 036 5346220. Je wordt direct doorverbonden met één van onze arbeidsrecht advocaten. Ook voor ons is dit een bijzondere tijd, dus wellicht hebben we niet altijd direct een antwoord beschikbaar, maar we kunnen jouw specifieke situatie doornemen en met je meedenken. 

Je kunt ook informatie aanvragen via het formulier.  Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met jou op.

relevante artikelen:

Arbeidsrechtelijke aspecten van Corona

De wettelijke grondslag van Corona-maatregelen

Nadere uitwerking NOW-regeling bekend

laatste update: 31 maart

Veel gestelde vragen

Er is geen absoluut recht op thuiswerken. De werkgever heeft echter een zorgplicht om zoveel als redelijkerwijs mogelijk zorg te dragen voor veiligheid van de werkomgeving en de gezondheid van de werknemers. Via het instructierecht kan de werkgever de werknemer uitdrukkelijk verzoeken om adviezen van bijvoorbeeld de Rijksoverheid of het RIVM op te volgen (en thuis te werken).

Ga vooral met elkaar in gesprek. Wil de werknemer thuiswerken, maar wil de werkgever dat niet? Dan zal de werknemer in beginsel het werk op de werkplek moeten uitvoeren, tenzij de werknemer een legitieme en concrete grond heeft om dat niet te doen. Gelet op de adviezen zal een werkgever wel goede redenen moeten hebben om een verzoek tot thuiswerken niet in te willigen.

Wil de werkgever dat iedereen thuiswerkt, maar wil de werknemer dat niet? In principe heeft de werknemer het recht op zijn werk uit te voeren op de werkplek. De werkgever kan echter dringende redenen hebben om een werknemer naar huis te sturen.

Werkt de werknemer thuis, dan zal het loon moeten worden doorbetaald.

Heeft de werknemer lichte klachten, dan is hij niet direct ziek (en arbeidsongeschikt). De werknemer zal dan thuis werkzaamheden moeten verrichten om recht op loon te behouden.

Is de werknemer ziek en kan hij door de ziekte zijn werkzaamheden niet meer verrichten, dan behoudt de werknemer in beginsel recht op loondoorbetaling.

Zit de werknemer thuis (omdat dit is opgelegd, maar niet omdat hij of zij ziek is) en kan de werknemer de werkzaamheden thuis niet uitvoeren (omdat vanwege de aard van de arbeid thuiswerken niet mogelijk is), dan zal hoogstwaarschijnlijk in beginsel toch het loon moeten worden doorbetaald. Het gaat hier waarschijnlijk om een risico dat voor rekening van de werkgever komt. Het doel en de achterliggende gedachte van quarantaine is namelijk om verdere verspreiding tegen te gaan. Het doel dient daarmee dus ook tot bescherming van de belangen van de werkgever (besmetting van werknemers voorkomen).

Is er geen directe aanleiding om thuis te blijven, doet de werknemer dat wel en kan hij niet thuiswerken, dan is er geen recht op loon.

Op dinsdag 17 maart 2020 heeft de overheid een pakket aan maatregelen aangekondigd om werkgevers te helpen de gevolgen van het Corona-virus te bestrijden. Een van die maatregelen is het tijdelijk stopzetten van de werktijdverkortingsregeling.  In de plaats daarvan komt er de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (“NOW”). Onder die regeling kan een werkgever die een omzetverlies verwacht van minimaal 20% bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Afhankelijk van het omzetverlies kan een tegemoetkoming worden vastgesteld van maximaal 90% van de loonsom. Het UWV zal dan een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde is wel dat er geen personeel wordt ontslagen (op grond van bedrijfseconomische redenen). Werkgevers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.

In verband met deze maatregel kunnen per direct geen nieuwe aanvragen voor werktijdverkorting worden ingediend. Aanvragen die al zijn ingediend worden meegenomen in de nieuwe regeling.

Hoe de aanvraag precies kan worden gedaan voor de nieuwe regeling is op dit moment nog niet bekend. Zodra er meer bekend is zullen we u uiteraard nader informeren!

 

Kan ik het UWV verzoeken mij toe te staan de arbeidsovereenkomst met werknemers op te zeggen wegens bedrijfseconomische omstandigheden?

Ja, dat kan, maar de wettelijke eisen en de eisen zoals neergelegd in de Ontslagregeling gelden onverkort. Wellicht bent u in eerste instantie beter geholpen met werktijdverkorting. Indien dat niet het geval is dan is er de ultieme optie aan het UWV toestemming te vragen een of meer werknemers te ontslaan.

Dat hangt ervan af of er sprake is van een zakenreis of van een reis in de vrije tijd van de werknemer. Bij een zakenreis kan de werkgever met een beroep op zijn werkgeversgezag en daarmee samenhangende instructiebevoegdheid de werknemer verbieden af te reizen naar een risicogebied. Bij een reis in de vrije tijd van de werknemer kan de werkgever dat niet verbieden. De werkgever kan wel in gesprek gaan met de werknemer en een dringend beroep doen op de werknemer om in overeenstemming met reisadviezen van de overheid niet naar het risicogebied af te reizen.

Mijn werknemer zit zonder ziek te zijn ‘vast’ in het buitenland als het gevolg van een door een buitenlandse overheid opgelegde maatregel. Moet ik het loon aan hem doorbetalen?

Dat hangt ervan af. Indien de werknemer ten tijde van zijn vertrek wist of redelijkerwijs kon weten dat hij als het gevolg van een door een buitenlandse overheid opgelegde maatregel niet (tijdig) terug kon reizen, dan ligt dat in zijn risicosfeer en is de werkgever geen loon aan hem verschuldigd. Indien de werknemer ervan uit mocht gaan dat hij terug zou kunnen reizen dan ligt het risico bij de werkgever.

Ik wil weten of een werknemer ziek is van het coronavirus. Mag ik hem dat vragen?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft specifiek over vragen betreffende corona op haar website vermeld dat een werkgever bijna nooit een grondslag heeft om gezondheidsgegevens van werknemers te verwerken. De werkgever mag er ook niet naar vragen, maar mag wel een bedrijfsarts verzoeken om op corona te controleren. Het uitgangspunt is dat praten met de medewerker over corona wel mag wanneer de werknemer zelf mededeelt dat hij of zij (of een gezinslid) corona heeft.

Een werkgever in de zorgsector mag werknemers wel controleren op corona.

Ik ben werkgever in een vitale sector. De partner van mijn werknemer die niet in een vitale sector werkt krijgt van zijn werkgever geen vrij of wil geen vakantie opnemen om op de kinderen te passen. Kan ik mijn werknemer dwingen om te komen werken?

Onder normale omstandigheden kan de werkgever met betrekking tot zorgtaken niet wijzen naar de partner van de werknemer, maar onder de huidige omstandigheden lijken daar wel goede gronden voor te zijn.

ZZP-er

Dit is een bijzondere en heftige periode, vol onzekerheid. Ben jij zzp-er? Dan zul je waarschijnlijk direct merken dat jouw inkomen wegvalt.

Wij krijgen dagelijks vragen over wat de mogelijkheden zijn voor zzp-ers om hiermee om te gaan. Wij verzamelen deze vragen en proberen daar vanuit ons beroep een antwoord op te geven. Wij zullen de vragen en antwoorden regelmatig aanvullen, hopelijk geeft dit jou een steuntje in de rug.

Heb je vragen? Bel ons op het telefoonnummer 036 5346220 of vraag via het formulier informatie op. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met jou op.

relevante artikelen:

Corona: Aanvraag tijdelijke inkomensondersteuning

laatste update: 30 maart

Veel gestelde vragen

Werkgevers kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten.

Zzp-ers kunnen géén beroep doen op de bovengenoemde regeling, maar het kabinet wil ook de groep zzp-ers ondersteunen. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op een tijdelijke voorziening voor drie maanden, die uitgevoerd wordt door gemeenten.

Er kan financiële ondersteuning aangevraagd worden in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die tijdelijk financieel in de knel zitten. Deze tijdelijke regeling is een aanvullende maatregel en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

De Tozo bevat de volgende elementen:

 • De toets op levensvatbaarheid die de Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Er wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt.
 • Normaal gesproken wordt er gecontroleerd of je eigen vermogen hebt en wat het inkomen van een eventuele partner is. Dat gebeurt nu niet.
 • Normaal gesproken is de Bbz uitkering een lening, maar ook dat is nu niet het geval.
 • De versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot max. € 10.157,–
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan het oorspronkelijke percentage gehanteerd worden.
 • De Tozo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020.

Daarnaast kunt u bij de belastingdienst uitstel van betaling vragen indien u door corona(maatregelen) in betalingsproblemen verkeert. Uitstel kan worden gegeven m.b.t. inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als er door de huidige situatie een lagere winst wordt verwacht is het ook raadzaam om een verlaging van de voorlopige aanslag te vragen.

Voorts komt Qredits bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent zes maanden uitstel van aflossing. De rente wordt in die periode naar beneden bijgesteld naar 2%. De maatregel is bedoeld om kleine ondernemers die wordt getroffen door corona(maatregelen) te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro. Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet.

Ook een aantal banken hebben aangekondigd dat gezonde bedrijven 6 maanden uitstel van aflossing krijgen op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Banken die dit hebben aangekondigd zijn: ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank.

Bedrijven die direct getroffen zijn door coronamaatregelen kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- ontvangen. Ondernemers in onderstaande sectoren kunnen aanspraak maken.

 • Eet- en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés;
 • Haar- en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten;
 • Evenementenlocaties en organisatoren;
 • Sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen;
 • Bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs;
 • Rijschoolhouders;
 • De reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren;
 • Casino’s.

Aan de volgende voorwaarden dient te zijn voldaan:

 • De onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister;
 • Blijkens inschrijving in het handelsregister van de KvK werken er maximaal 250 personen;
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister;
 • Het privéadres van de eigenaar/eigenaren mag niet gelijk zijn aan het vestigingsadres. De enige uitzondering op deze voorwaarde vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont;
 • De onderneming verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000,- en verwacht in diezelfde periode ten minste € 4.000,- aan vaste lasten, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen;
 • De onderneming verklaart over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000,- aan overheidssteun te hebben ontvangen (de-minimisverordening);
 • De onderneming is niet failliet en verkeert niet in surseance van betaling.

Het te ontvangen bedrag is een eenmalige gift van het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen.

Sommigen ondernemers zullen met de verschillende nieuwe financieringsmaatregelen van de overheid al zijn geholpen. Voor andere ondernemers is/wordt de schuldenlast te groot, dan is sanering van de schulden tevens een oplossing. Vaak is dit een betere oplossing dan een faillissementsaanvraag.

Okkerse & Schop Advocaten biedt in samenwerking met gemeente en het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) schuldhulpverlening aan ondernemers en ex-ondernemers die in financiële problemen verkeren.

Het uitgangspunt is daarbij om de ondernemingsactiviteiten voort te zetten dan wel een faillissement te voorkomen. De inkomsten van de onderneming en mogelijke financiering kunnen er voor zorgen dat er meer vermogen aanwezig is om de schuldproblemen op te lossen.

Horeca onderneming

Alle eet- en drinkgelegenheden mogen geen gasten meer ontvangen. Wat komt er allemaal op je af? Onze sectie Vastgoed en huurrecht staat regelmatig horeca ondernemers bij, en heeft daarom een aantal vragen beantwoord die nu via onze cliënten bij ons binnen komen.

Wil je meer weten, bel ons dan via 036 5346220 of verstuur het formulier op deze site.

laatste update: 18 maart

Veel gestelde vragen

Zondag 15 maart heeft het kabinet (aanvullende) maatregelen genomen ter zake de aanpak van het coronavirus. Een van deze maatregelen is dat eet- en drinkgelegenheden vanaf 15 maart 18.00 uur tot en met 6 april gesloten dienen te zijn. Er bestaat een mogelijkheid dat die periode wordt verlengd.

Ja, dat mag. Op 16 maart heeft het kabinet bekend gemaakt dat bezorgen en afhalen mogelijk blijft. Hierbij dient drukte wel voorkomen te worden. Er dient voor gezorgd te worden dat mensen niet te dicht op elkaar staan en dat consumpties niet ter plaatse worden opgegeten.

Als gevolg van de getroffen maatregelen heeft u als werkgever tijdelijk minder werk. U kunt uw kosten beperken door per direct werktijdverkorting, ofwel deeltijd-WW, aan te vragen. Met werktijdverkorting blijven medewerkers voor wie tijdelijk geen of minder werk is wel in dienst van de werkgever, maar de niet gewerkte uren worden betaald vanuit een WW-uitkering. Het tijdelijk minder laten werken van uw horecapersoneel met toepassing van de werktijdverkorting heeft als voordeel dat er bespaard wordt op loonkosten. De vergunning voor werktijdverkorting wordt aanvankelijk voor maximaal 6 weken verleend. Daarna kan er een verlenging aangevraagd worden.

Ook kunt u extra overbruggings- krediet/verhoging rekening-courant krediet aanvragen op grond van de verruimde Borgstelling MKB regeling. Deze regeling is versneld opengesteld. Indien gewenst kunnen wij u hierin bijstaan.

Daarnaast zullen er naar verwachting maatregelen door het kabinet worden genomen om ondernemers die zwaar worden getroffen door de coronacrisis te ondersteunen. Hoe die maatregelen er precies uit gaan zien is op dit moment nog niet bekend.

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Dit als noodvoorziening op de overige maatregelen in de brief. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis.

De tegemoetkoming betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000,- voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen.

Ga allereerst in overleg met uw verhuurder. Uw verhuurder kan u naar alle waarschijnlijkheid gedurende de komende periode niet houden aan de exploitatieverplichting die u mogelijk met elkaar overeen gekomen bent. Dit ontslaat u echter nog niet van uw huurverplichtingen, waaronder het betalen van de huur. Uw verhuurder zou u echter tegemoet kunnen komen.

Huurprijsvermindering zal erg lastig afdwingbaar zijn. Op grond van de wet kan een huurprijsvermindering gevorderd worden wanneer er sprake is van een gebrek. De definitie van ‘gebrek’ komt er kort gezegd op neer dat het gehuurde niet het genot verschaft dat van het gehuurde verwacht mag worden. Veel omstandigheden zullen echter voor rekening van de huurder komen. Dit vloeit bijvoorbeeld voort uit de ‘in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen’. In de meest recente versie van de ROZ algemene voorwaarden is een huurprijsvermindering op grond van ‘in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen’ uitgesloten.

Het sluiten en niet kunnen exploiteren van de onderneming door de kabinetsmaatregelen levert overmacht op. Het niet kunnen exploiteren is dan ook niet aan huurder toe te rekenen. Overmacht heeft tot gevolg dat de verhuurder geen aanspraak kan maken op de exploitatieverplichting. Ook kan de verhuurder geen aanspraak maken op schadevergoeding voor eventuele schade die ontstaat door het niet exploiteren. Voor de boetes dient in eerste instantie gekeken te worden naar wat is overeengekomen. Kijk dus naar de huurovereenkomst en algemene bepalingen. Het is mogelijk dat een boete is overeengekomen die ook bij overmacht verschuldigd is. In de meeste gevallen (wanneer bijvoorbeeld gebruik is gemaakt van een ROZ-model, is dit niet het geval). Daarnaast is de kans groot dat de rechter boetes sterk matigt in dit verband.

Een huurder kan u aanspreken en aangeven dat omdat hij het gehuurde niet meer kan exploiteren door de maatregelen van het kabinet, hij de huurovereenkomst mag ontbinden. Dit is in de meeste gevallen echter niet mogelijk.

MKB

Ons kantoor heeft veel contacten met het mkb in Flevoland. We krijgen veel vragen van verontruste ondernemers. We doen ons best om de veelgestelde vragen te beantwoorden en zullen deze updaten zodra daar aanleiding toe is.

relevante artikelen:

NOW – uitleg naar aanleiding van persconferentie 17 maart

Coronavirus en tekortkoming: een geslaagd beroep op overmacht?

De gevolgen van corona voor sportclubs

laatste update: 31 maart

Veel gestelde vragen

Het kabinet heeft o.a. een noodloket geopend, de BMKB-regeling en de GO-regeling zijn verruimd. Ook wordt de stichting Qredits financieel ondersteund waardoor er uitstel van aflossingsverplichting en rentekorting kan worden aangeboden aan (kleine) ondernemers die een financiering via Qredits hebben lopen. Daarnaast zijn er een aantal fiscale aanpassingen gedaan voor liquiditeitssteun.

Banken komen daarnaast met een aanvulling op het pakket van het kabinet om hun zakelijke klanten meer lucht te geven. De kleinere (mkb) ondernemingen die in de kern gezond zijn kunnen zes maanden uitstel van aflossing krijgen op de lopende leningen tot € 2,5 miljoen. De gezamenlijke aanpak van banken biedt ruimte voor ondernemingen in ALLE sectoren. Het betreft dan de ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank.

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Dit als noodvoorziening op de overige maatregelen in de brief. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis.

De tegemoetkoming betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000,- voor een periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen.

Het noodloket is uitgewerkt in de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren.

Op 12 maart jl. heeft het kabinet reeds aangekondigd een tijdelijke faciliteit open te stellen voor mkb-bedrijven die (financieel) getroffen zijn door de coronacrisis. Er geldt een verruiming van de borgstelling mkb-kredieten (BMKB).

Onder de tijdelijke maatregel van de BMKB worden financieringen met een verhoogd borgstellingskrediet van 50% naar 75% mogelijk aan in de kern gezonde mkb-bedrijven toegelaten, om opgekomen of te verwachten liquiditeitsproblemen vanwege de coronaproblematiek te verzachten. Banken kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen.

De borgstelling mkb-landbouwkredieten (BL) zal eveneens tijdelijk worden verruimd om de liquiditeitsproblemen van land- en tuinbouwbedrijven te verlichten zodat agrarische bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven.

Daarnaast zal Stichting Qredits door het kabinet ondersteund worden. Qredits heeft in de afgelopen jaren ongeveer 20.000 starters en/of ondernemers uit het kleinbedrijf gefinancierd.

Door de ondersteuning van Qredits voor een periode van in principe 9 maanden kunnen -in aanmerking komende- ondernemingen financieel ondersteund worden door middel van uitstel van de aflossingsverplichting voor een periode van max. 6 maanden. Over deze periode zal ook een rentekorting worden aangeboden.

De GO-regeling (Garantie Ondernemingsfinanciering) geldt sinds 2009 en kan gebruikt worden door ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van een banklening of bankgarantie. De GO-regeling geldt voor het MKB en (middel-) grote ondernemingen.

Omdat de coronacrisis niet alleen de kleine bedrijven maar ook de grote (-re) bedrijven raakt, zal het kabinet de GO-regeling ook verruimen zodat ondernemingen met een gezond toekomstperspectief aan voldoende financiering kunnen blijven komen. Het garantiebudget van de GO-regeling zal door het kabinet worden verhoogd van € 400 miljoen tot € 1,5 miljard. Ook de maximale GO-faciliteit per onderneming zal substantieel worden verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Deze plafonds zijn gelijk aan die van tijdens de financiële crisis. Door deze verhogingen ontstaan ruimere financieringsmogelijkheden voor bedrijven.

Op 12 maart jl. is door het kabinet reeds aangekondigd dat de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling zal verlenen aan ondernemers die door coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. Ondernemers kunnen per brief uitstel van betaling aanvragen en zodra het verzoek ontvangen is, zal de Belastingdienst invorderingsmaatregelen stil leggen en krijgen ondernemers direct uitstel van betaling.

Daarnaast zal de Belastingdienst de aankomende tijd de verzuimboete voor het niet tijdig betalen achterwege laten of terugdraaien. Het kabinet zet verder de invorderingsrente en belastingrente vast op 0,01% (naar 0% is technisch niet mogelijk) om de liquiditeit van ondernemers te ondersteunen.

Tot slot kunnen ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis een verzoek indien voor een verlaging van de voorlopige aanslag(en). Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd, hierdoor gaan ondernemers direct minder belasting betalen.

Er is de afgelopen weken een ongekend groot beroep gedaan op de regeling Werktijdverkorting (wtv) door werkgevers. Hierop was de wtv niet berekend. Daarom is de regeling met onmiddellijke ingang op 17 maart jl. ingetrokken.

Er komt een nieuwe regeling de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).  Wil je meer lezen over de NOW? Simon Booij schreef daarover recent een artikel.

Bedrijven die direct getroffen zijn door coronamaatregelen kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- ontvangen. Ondernemers in onderstaande sectoren kunnen aanspraak maken.

 • Eet- en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés;
 • Haar- en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten;
 • Evenementenlocaties en organisatoren;
 • Sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen;
 • Bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs;
 • Rijschoolhouders;
 • De reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren;
 • Casino’s.

Aan de volgende voorwaarden dient te zijn voldaan:

 • De onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister;
 • Blijkens inschrijving in het handelsregister van de KvK werken er maximaal 250 personen;
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister;
 • Het privéadres van de eigenaar/eigenaren mag niet gelijk zijn aan het vestigingsadres. De enige uitzondering op deze voorwaarde vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont;
 • De onderneming verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000,- en verwacht in diezelfde periode ten minste € 4.000,- aan vaste lasten, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen;
 • De onderneming verklaart over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000,- aan overheidssteun te hebben ontvangen (de-minimisverordening);
 • De onderneming is niet failliet en verkeert niet in surseance van betaling.

Het te ontvangen bedrag is een eenmalige gift van het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen.

Informatie aanvragen:

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.