Omstreeks 4 februari 2022 heeft u bericht ontvangen dat u volgens de eindafrekening die is opgesteld op basis van de administratie van Welkom Energie, nog recht heeft op een bedrag van Welkom Energie B.V. (uw vordering). U heeft bericht ontvangen dat u voor het in het bericht genoemde bedrag bent geplaatst op lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen, met de aantekening “concurrent”. Dit betekent  dat uw vordering geen bijzondere wettelijke voorrang heeft.

 

Voor zover u van mening zou zijn dat het in het bericht genoemde bedrag van uw vordering niet juist is, wordt u verwezen naar de mogelijkheid om alleen via het webformulier aan te geven dat het bedrag naar uw mening hoger of juist lager dient te zijn. Via het webformulier dient u ook argumenten aan te geven en te specificeren waarom u vindt dat het bedrag hoger dan wel lager dient te zijn. U wordt erop gewezen dat indien u naar aanleiding van het bericht dat u (omstreeks) 4 februari 2022 ontving, contact wenst op te nemen, dit uitsluitend mogelijk is via het genoemde webformulier. U zult dan een geautomatiseerde reactie ontvangen op uw invoer, een en ander met betrekking tot de door u in het webformulier aangegeven onderwerpen. Er zal daarna geen (verdere) inhoudelijke reactie meer volgen over het onderwerp “welkomstkorting” en/of “schadevergoedingsvorderingen wegens hogere tarieven bij uw nieuwe energieleverancier”. Ten aanzien daarvan wordt volstaan met hetgeen daarover al door middel van het bericht van (omstreeks) 4 februari 2022 is medegedeeld. Eventuele verdere communicatie/discussie met betrekking tot uw (mogelijk daarvan afwijkend) standpunt over de welkomstkorting en/of schadevergoedingsvorderingen, zal niet eerder dan in de eindfase van het faillissement mogelijk zijn. Daarover ontvangt u dan nog bericht. Dat kan overigens mogelijk nog wel geruime tijd duren. Verder wordt benadrukt dat op een eerder bericht van uw zijde (van voor 4 februari 2022) waarop u nog geen reactie zou hebben ontvangen, niet meer gereageerd zal worden. Volstaan wordt met hetgeen in het bericht dat u (omstreeks) 4 februari heeft ontvangen.