ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Onderwijsrecht

Het onderwijsrecht omvat alle wet- en regelgeving die de rechtsverhouding regelt tussen de verschillende betrokkenen in het onderwijs. Dit zijn bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, besturen van onderwijsinstellingen, overheid, personeel, maar ook leerlingen, studenten en ouders.

Deze wet- en regelgeving is niet altijd even duidelijk. Het is daarom verstandig om in een vroeg stadium juridisch advies in te winnen bij een in onderwijsrecht gespecialiseerde advocaat.

Het onderwijsrecht is complex. Wet- en regelgeving is versnipperd en de rechtsbescherming in het onderwijs is verbrokkeld. De onderwijsrecht advocaten van Okkerse & Schop Advocaten kennen de weg in dit onoverzichtelijke landschap. Zij hebben kennis van zaken van de verschillende takken van recht zoals het publiekrecht, privaatrecht en het (administratief) procesrecht. Waar nodig wordt de bijstand verleend door een kantoorgenoot die gespecialiseerd is in een ander rechtsgebied, zoals huurrecht, privacyrecht of omgevingsrecht.

De verhoudingen tussen de verschillende betrokkenen in het onderwijs kunnen soms flink verstoord zijn. Daarbij lopen de emoties soms zeer hoog op. Beide partijen hebben dan belangen die tot conflicten leiden. De onderwijsrecht advocaten van Okkerse & Schop Advocaten helpen met het voorkomen, oplossen of verzachten van deze conflicten.

Waarom Okkerse & Schop Advocaten:

U kunt een actieve houding van ons verwachten. We overleggen regelmatig met u en zorgen ervoor dat u volledig geïnformeerd wordt. Korte lijnen, duidelijke informatie, en altijd goed bereikbaar. En vooral: we staan voor u! Strijdvaardig, maar met voldoende afstand om met u de juiste beslissingen te kunnen nemen. Wij hebben affiniteit met het onderwijs. Wij zijn ons ervan bewust dat de relaties binnen het onderwijs gericht zijn op de langere termijn en hebben het vereiste oog voor de wederzijdse belangen.

Werkveld:

Wij adviseren betrokkenen in alle onderwijssectoren, regulier of speciaal onderwijs, zowel in het bijzonder als het openbaar onderwijs en van elke richting of pedagogisch-didactische of onderwijskundige opvatting.

Dit kan gaan over toelating, schorsing, verwijdering en beoordeling van leerlingen of studenten. Over passend onderwijs, zorgplicht en aansprakelijkheid. Over medezeggenschap, arbeidsverhoudingen, de relatie met ouders, passend onderwijs en gelijke behandeling, (aanvullende) bekostiging.

Wij stellen, al dan niet wettelijk vereiste, documenten op, zoals leerlingenstatuten en lotingsregelingen, en beoordelen bestaande documenten. Verder staan wij zowel onderwijsinstellingen als onderwijsontvangers, ouders  en medezeggenschapsorganen bij in uiteenlopende kwesties, zoals toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen, ontzegging toegang en beëindiging inschrijving van studenten, examineringsbeslissingen en medezeggenschapsgeschillen.

Mocht het tot een interne of externe procedure komen dan verlenen wij rechtsbijstand. Dat doen wij zowel bij bezwaar-, beroeps- en klachtencommissies, burgerlijke rechter, bestuursrechter als bij verschillende geschillencommissies. En mocht het uiteindelijk tot een gerechtelijke procedure komen, ook dan kunt u rekenen op onze inzet.

Welke vragen kunnen wij beantwoorden?

 • Doorlichten managementstatuut, leerlingenstatuut
 • Help: het UWV heeft een loonsanctie opgelegd!
 • Help: mijn werknemer functioneert onvoldoende, maar ik heb geen ‘dossier’!
 • Help: een leerling/ouder of werknemer laat zich op sociale media negatief uit over coronamaatregelen/school
 • Wel/niet beëindigen arbeidsovereenkomst met arbeidsongeschikte werknemer.
 • Kan ik een werknemer schorsen en welke formaliteiten moet ik dan in acht nemen?
 • Kan ik een disciplinaire maatregel opleggen en welke formaliteiten moet ik dan in acht nemen?
 • Help: ik wil als Rvt/RvC arbeidsrechtelijke maatregelen treffen tegen schoolbestuurder! Hoe doe ik dat
 • Help: ik wil als rvt/RvC over naar de cao bestuurders PO/VO, maar mijn bestuur wil dat niet!
 • Kan ik een ouder de toegang tot school en schoolplein ontzeggen?
 • Doorlichten medezeggenschapsstatuut/medezeggenschapreglement
 • Help: de school heeft ons niet om advies/instemming verzocht/legt weigering instemming/negatief advies naast zich neer! Hoe haal ik mijn recht?
 • Help: de school leeft haar verplichtingen uit de Wet medezeggenschap op scholen niet na! Hoe kan ik de school ertoe dwingen dat wel te doen?
 • Help: ik ben bang dat ik corona oploop op school!
 • Help: mijn werkgever wil mij overplaatsen/demoveren/schorsen/disciplinaire maatregel aan mij opleggen! Kan dat zo maar?
 • ontslag
 • Help: ik/mijn kind wordt geschorst/van school gestuurd!
 • Help: de school van mijn kind wil hem/haar naar het speciaal onderwijs zenden!
 • Help: ik/mijn kind blijft zitten!
 • Help: ik/mijn kind is gezakt voor zijn examen
 • Help; ik mag als ouder niet op het schoolplein/in school komen
 • Help: de leerplichtambtenaar staat voor de deur!
 • Ik ben het niet eens met mijn cijfer voor een proefwerk/toets/examen/schooladvies

Dit graag laten staat: wordt niet getoond op de website maar is nodig voor de vormgeving.

FAQ's

Specialisten

Contactformulier sandbox

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.