ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Geen overgangsperiode ten aanzien van lopende Wsnp-trajecten

Op 1 juli 2023 is de nieuwe Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (de “Wsnp”) in werking getreden. De wetswijziging heeft onder meer tot gevolg dat een Wsnp-traject is verkort naar 18 maanden. De verkorting van de Wsnp-trajecten geldt echter alleen ten aanzien van de schuldenaren die op of na 1 juli 2023 tot de Wsnp zijn toegelaten. Maar wat gebeurt er dan met de lopende Wsnp-trajecten? Er is een overgangsperiode ingevoerd?

In dit artikel wordt daar op in gegaan.

De wijzigingen op een rij

Hieronder eerst kort de belangrijkste wijzingen op een rij.

Ø  Met de invoering van de nieuwe wet wordt het Wsnp-traject ingekort van 3 naar 1,5 jaar. Hierdoor kan een schuldenaar sneller het traject doorlopen en hierdoor ook sneller een schuldenvrije toekomst tegemoet zien. De nadruk dient wel gelegd te worden op het woord: ‘kan’. De rechter kan namelijk besluiten het Wsnp-traject alsnog te verlengen.

Ø  Een andere verandering die de nieuwe wet met zich meebrengt is de startdatum van de Wsnp-looptijd. Voor 1 juli 2023 begon het Wsnp-traject te lopen nadat de rechter de schuldenaar toeliet tot de Wsnp. Met de nieuwe wet is het echter mogelijk om de looptijd al bij aanvang van het minnelijke traject aanvangt. Voorwaarden hiervan zijn wel dat de schuldenaar aantoont dat maximaal heeft afgelost.

Ø  Ook vervalt het tienjaarstermijn. Het tienjaarstermijn hield in dat schuldenaren die binnen 10 jaar na het doorlopen van een Wsnp-traject wederom in de problematische schulden kwamen, niet meer tot de Wsnp konden worden toegelaten.

Ø  Ten slotte is de goeder trouw termijn verkort van 5 naar 3 jaar. Dit betekent dat de rechter 3 jaar voorafgaand aan de Wsnp-aanvraag terugkijkt of sprake is van goeder trouw ten aanzien van het laten ontstaan en/of het onbetaald laten van de schulden.

Kortom: de nieuwe Wsnp-regeling is voor schuldenaren op een aantal punten flink versoepeld.

De overgangsperiode

Maar wat moet er nu gebeuren met de al lopende Wsnp-trajecten? Heeft de wetgever een overgangsperiode ingelast? Het antwoord daarop is nee.

De wetgever heeft nagedacht over een overgangsperiode maar heeft besloten de lopende trajecten niet te verkorten. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de toelating en de duur van een Wsnp-traject bij vonnis wordt bepaald. Gelet daarop zou het achteraf verkorten van het traject afdoen aan de rechtszekerheid. Voor een schuldenaar die al in een lopend Wsnp-traject zit zal dit als moeilijk ervaren kunnen worden. Nieuwe regelingen worden immers in looptijd gehalveerd.

Inmiddels heeft de rechtbank op 4 juli 2023 met toepassing van de nieuwe wet geoordeeld (Rb. Gelderland 4 juli 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:3829). In kwestie werd een verzoek ingediend om de termijn van de schuldsaneringsregeling te verkorten wegens de invoering van de nieuwe wet. In kwestie werd op 4 mei 2023 de schuldsaneringsregeling van toepassing verklaard. De rechtbank wees het verzoek af met de beoordeling dat de nieuwe looptijd slechts geld voor schuldsaneringstrajecten uitgesproken op of na 1 juli 2023.

De Msnp

De Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (de “Msnp”) is een buitengerechtelijk schuldhulpverleningstraject. Voorwaarde voor het slagen van een Msnp-traject is dat alle schuldeisers vrijwillig deelnemen en akkoord gaan met het voorstel.

Brancheorganisatie NVVK heeft onder meer samen met de wetgever besloten de wijzigingen ten aanzien van de Wsnp eveneens door te voeren ten aanzien van de Msnp. Dit onder meer om de eenheid tussen de regelingen te bewaren. De NVVK heeft samen met een aantal andere partijen waaronder de wetgever gekeken of het ten aanzien van de Msnp wel mogelijk is om een overgangsregeling in te stellen. De Msnp is immers een buitengerechtelijke regeling die niet bij vonnis wordt uitgesproken.

Vooralsnog is nog geen uitsluitsel gegeven over een overgangsperiode ten aanzien van de Msnp. Naar verwachting zal de Msnp gelijk aan de Wsnp geen overgangsperiode kennen.  

Heeft u vragen over een mogelijk schuldhulpverleningstraject of heeft u vragen omdat uw debiteur in een schuldhulpverleningstraject zit? De insolventierechtspecialisten van Okkerse & Schop Advocaten staan voor u klaar!  

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.