hulp voor ondernemers

Ondernemers die in een normale tijd succesvol waren worden enorm geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Ineens zijn er een stuk minder inkomsten, of zelfs helemaal geen inkomsten meer.

Wat zijn dan je opties? Je kunt gebruik maken van de verschillende overheidsregelingen, maar misschien wil je ook eens kijken wat er nog meer voor opties zijn. Sanering, extra krediet, er zijn meer mogelijkheden om niet direct op een faillissement af te stevenen.

Zo zijn er diverse trajecten waarbij je samen met een expert je bedrijfsstructuur doorneemt en aan de hand van de juiste vragen uiteindelijk tot een strategie kunt komen waarmee je verder kan.

Deze onderzoekstrajecten worden voor ondernemers uit Flevoland gefinancierd door o.a. het Zelfstandigenloket Flevoland. Ondernemers buiten Flevoland kunnen ook in aanmerking komen voor gefinancierde begeleiding, dit wordt door MKBDoorgaan in gang gezet. Maar ook je eigen gemeente en/of provincie hebben hier mogelijk verschillende fondsen voor.

Ons kantoor werkt in deze trajecten nauw samen met ZLF, MKBDoorgaan, de gemeenten en de banken. In de loop der jaren hebben wij al veel ondernemers samen met deze partners op weg geholpen.

Met de ondernemers kijken we hoe de situatie nu is en welke opties er zijn. Dit zijn niet alleen de corona-gerelateerde subsidieregelingen van de overheid, maar ook kan er een combinatie van oplossingen worden geboden. Wij hebben samen met onze ketenpartners het totaal overzicht, iets waar je als ondernemer soms in de waan van de dag niet meer aan toe komt.

Ook kunnen wij bemiddelen om de verschillende kredieten en subsidies te verkrijgen. Wij adviseren bovendien over de (juridische) strategie en gaan over tot herstructureren waar nodig. Daarbij kunnen zaken spelen rondom de huur van het bedrijfspand en arbeidsrechtelijke kwesties.  

Ook sportverenigingen, sportclubs en cultuur gerelateerde instanties kunnen in aanmerking komen voor deze hulp. 

Door je aan te melden bij het ZLF kom je in aanmerking voor gesubsidieerde hulp. Van belang is dat daarbij wordt aangegeven dat reeds contact met ons is gezocht. Dat betekent dat onze begeleiding meestal kosteloos is. Wij vertellen je daar graag meer over. Je kunt je aanmelden voor een oriënterend gesprek door te bellen naar 036 5346220 of ons een mail te sturen: info@okkerse-schop.nl

Wil je meer weten? Lees dan hier het verhaal van Wouter Hassing van paddenstoelenkwekerij Mycophilia in Lelystad. Of kijk hier naar uitleg op Omroep Flevoland tijdens een interview met Phuong Nguyen.

bezoekersregeling

De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus zullen naar verwachting voor langere tijd zorgen voor beperkingen in de samenleving. Ons kantoor vindt het belangrijk om u goed te informeren over de maatregelen die wij hebben genomen om uw en onze veiligheid te beschermen.

Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM. Onze medewerkers werken indien mogelijk vanuit huis. Onze werkplekken en ontmoetingsruimten zijn aangepast om 1,5 meter afstand te kunnen toepassen. Niet alle bijeenkomsten lenen zich ervoor om op afstand te laten plaatsvinden. Het is mogelijk om ons kantoor te bezoeken voor een persoonlijk gesprek onder bepaalde voorwaarden. Indien u liever een online meeting bijwoont, dan kunnen wij dit organiseren via MS Teams. Aarzelt u niet om dit met ons te bespreken.

Indien hier aanleiding toe is, zullen wij deze bezoekersregeling aanpassen.

Uw bezoek:

Wanneer u een bezoek brengt aan ons kantoor verzoeken wij u om de volgende regels in acht te nemen:

 • U kunt alleen langs komen op afspraak. In verband met de beschikbare wachtruimte vragen wij u om niet meer dan 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn.
 • U dient van tevoren door te geven wanneer u iemand mee brengt.
 • Alle namen en contactgegevens van de aanwezigen worden 14 dagen bewaard om zo nodig mee te kunnen werken aan een contactonderzoek van de GGD.
 • Wij schudden geen handen.
 • In onze vergader- en spreekkamers is de inrichting afgestemd op 1,5 meter afstand. Wij verzoeken u daarom niet met de stoelen te schuiven.
 • Bij aankomst kunt u uw handen ontsmetten bij de receptie. Indien u van het toilet gebruik wilt maken dient u er rekening mee te houden dat hier slechts 1 persoon per toiletgroep aanwezig kan zijn.
 • In de gang houdt u rechts aan. Mocht u iemand moeten passeren, dan heeft u, als onze gast, altijd voorrang.
 • In navolging van het advies van de regering vragen wij onze bezoekers om in de binnenruimte mondkapjes te dragen tenzij men zit.

Klachten:

Als u onderstaande klachten heeft, of als uw huisgenoten deze klachten hebben, dan dient u uw bezoek te annuleren of om te zetten in een online meeting:

 • Koorts
 • Luchtwegklachten zoals hoesten
 • Verkoudheid
 • Niezen
 • Kortademigheid

U en uw huisgenoten dienen op de dag van de afspraak 24 uur klachtenvrij te zijn, of negatief getest te zijn. Bij aankomst zullen wij u hiernaar vragen.

Wanneer u binnen 10 dagen na uw bezoek aan ons kantoor klachten heeft, dan dient u zich te laten testen en ons op de hoogte te brengen wanneer de test positief is.

Ook als u recent bent teruggekeerd uit een risicogebied (zoals aangegeven door de Rijksoverheid) vragen wij u om ons kantoor minimaal 10 dagen niet te bezoeken.

Wij rekenen op uw medewerking, voor uw en onze veiligheid.

telefonisch spreekuur

Zie jij door de bomen het bos niet meer? Heb je vragen over de steunmaatregelen, over de gevolgen voor je personeel, of over de voortzetting van je onderneming? Wij helpen je graag op weg tijdens onze gratis telefonisch spreekuren. Bel: 036 5346220 elke werkdag tussen 10 en 11 uur.

nieuws en juridische kennis

Afspiegelingsbeginsel

Menig ondernemer is dezer dagen genoodzaakt na te denken over een mogelijke inkrimping van zijn of haar organisatie. De Corona-pandemie trekt immers een enorme wissel

Lees verder »

Deeltijdontslag

Als u als werkgever wordt geconfronteerd met een structurele en aanzienlijke terugloop van de orderportefeuille, kan het helaas onvermijdelijk zijn om één of meer dienstverbanden

Lees verder »

NOW 3.0 aangekondigd

Bijna vijf maanden geleden konden werkgevers zich (voor het eerst) aanmelden voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelijkheid (NOW). Van de NOW-regeling is sindsdien veelvuldig gebruik

Lees verder »

Tekst NOW 2.0 bekend

Op donderdag 25 juni wordt de tekst, inclusief officiële toelichting, van de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0 of NOW-2) gepubliceerd.

Lees verder »