Nieuwe regeling biedt uitkomst voor ondernemer met belastingschuld

Schuldhulpverlening

Sanering ondernemers vraagt expertise en doorzettingsvermogen

Succesvolle Msnp-regeling voor ondernemer met coronaschulden van 4 miljoen 30 juni 2023  ondernemers Op papier is er veel mogelijk om ondernemers te helpen als ze door corona opgelopen schulden moeten terugbetalen. In de praktijk is er een oerwoud aan regels, waar uitvoerders en zelfs specialisten niet makkelijk uitkomen. Advocaat Phuong Nguyen, partner bij NVVK-lid Okkerse & […]

Opdracht tot ontwikkeling van een webshop, of opdracht tot oplevering van een webshop?

De rechtbank Rotterdam heeft zich onlangs gebogen over de vraag of de opdracht tot ontwikkeling van een nieuwe webshop een resultaats- of inspanningsverbintenis is. Een software-ontwikkelingsbedrijf kreeg de opdracht een nieuwe webshop te ontwikkelen. In de algemene voorwaarden van dat bedrijf was onder andere het volgende bepaald: “[…] De tussen Gek van Software en de […]

Voldoen uw arbeidsovereenkomsten aan de nieuwe arbeidsrechtelijke regels?

Per 1 augustus 2022 is de “Wet Implementatie EU-Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden” in werking getreden: een wet die het wenselijk maakt dat u als werkgever de (bestaande) afspraken in de arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaardenregeling met werknemers aanpast. De wet is een gevolg van Europese regelgeving die tot doel heeft om voor werknemers meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden […]

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich zo moeten gedragen als door de regels van redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. Verder is elke statutair bestuurder gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Voldoet hij daar niet […]

Nog altijd geen handhaving Wet DBA

Alweer ruim 5 jaar geleden schreven mijn collega, Elsa Bruggink en ik over het einde van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en de inwerkingtreding per 1 mei 2016 van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (“Wet DBA”). Met de Wet DBA is de zogenaamde modelovereenkomst geïntroduceerd. Een opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen hun relatie in zo’n modelovereenkomst vastleggen op […]