ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Door de blijvend hoge inflatie en de energiecrisis komen steeds meer huishoudens in financiële problemen terecht. Steeds meer mensen kunnen de rekeningen niet meer betalen. Het niet meer kunnen betalen van de energieleverancier kan helaas vervelende gevolgen hebben. De klant loopt dan namelijk het risico afgesloten te worden.

Uiteraard mag een energieleverancier niet zomaar overgaan tot afsluiting. De te volgen procedures bij het afsluiten van energie zijn vastgelegd in de “Regeling afsluitbeleid voor kleingebruikers van elektriciteit en gas”. In de winterperiode gelden voor het afsluiten van huishoudens ook nog eens strengere regels dan de rest van het jaar. Omdat steeds meer huishoudens te maken krijgen met financiële problemen, gelden er deze winterperiode (tot 1 april 2023) extra regels zodat klanten extra beschermd worden. In dit artikel licht ik toe in welke situaties een energieleverancier wel en niet kan besluiten om een klant af te sluiten.

Normaal gesproken (dus buiten de winterperiode en de energiecrisis om) moet de energieleverancier bij wanbetaling een schriftelijke herinnering sturen naar de klant die zijn rekeningen niet meer (op tijd) kan betalen. In deze brief moet de klant gewezen worden op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening en de leverancier moet aanbieden om de contactgegevens van de klant aan een schuldhulpverleningsinstantie door te geven. Daarnaast moet de energieleverancier zich inspannen om in persoonlijk contact te komen met de klant. Als de energieleverancier aan deze voorwaarden heeft voldaan, en de klant betaalt nog steeds niet, mag er afgesloten worden.

In de winterperiode (1 oktober tot 1 april) gelden er extra regels. Als een niet-betalende klant kan aantonen dat hij heeft verzocht om schuldhulpverlening of dat hij zich reeds in een schuldhulpverleningstraject bevindt, mag hij niet worden afgesloten. Daarnaast geldt een heraansluitingsplicht wanneer de klant al is afgesloten en zich heeft aangemeld voor schuldhulpverlening.

In verband met de energiecrisis geldt in deze winterperiode (tot 1 april 2023) een algeheel afsluitverbod. Dat wil zeggen de energieleverancier aan extra procedurevoorschriften moet voldoen voordat de klant afgesloten kan worden.

  1. De energieleverancier moet nu niet één, maar drie betalingsherinneringen sturen, elk met een termijn van 14 dagen. In de brief moet de klant worden gewezen op schuldhulpverlening en de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen.
  2. De energieleverancier moet zich nu tot het uiterste inspannen om in persoonlijk contact te komen met de klant. Er moet een wederzijds gesprek tot stand komen waarin de klant wordt gewezen op de mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een betalingsregeling.
  3. Als de klant bereid is om een betalingsregeling te treffen, dan moet de leverancier de klant een redelijke en passende betalingsregeling aanbod doen.

Als het niet lukt om in contact te komen, dan worden de contactgegevens doorgegeven aan de gemeente voor schuldhulpverlening. Ook nu geldt dat een klant niet afgesloten kan worden als hij kan aantonen dat hij gebruik maakt of wil maken van een schuldhulpverlener. Daarnaast geldt een heraansluitingsplicht wanneer de klant al is afgesloten en verzoekt om een betalingsregeling.

Overigens stopt de levering van energie niet wanneer er sprake is van een ernstige medische situatie waardoor een afsluiting van gas en stroom zeer ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee zouden brengen voor de klant of iemand uit zijn huishouden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand afhankelijk is van een beademingsapparaat. De klant dient dan binnen een redelijke termijn een doktersverklaring te overleggen aan de energieleverancier. Zonder doktersverklaring kan de klant alsnog afgesloten worden.

Al ruim 10 jaar biedt Okkerse & Schop Advocaten ondernemers in zwaar financieel weer hulp bij het saneren van schulden. Wanneer u in een vervelende financiële situatie dreigt te komen of al bent gekomen, doet u er goed aan contact op te nemen met onze sectie Schuldhulpverlening. Onze specialisten zullen u dan adviseren en begeleiden om zo weer een schuldenvrij bestaan op te bouwen.

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.