Kan de eigen aangifte van het faillissement van een B.V. een grond zijn voor bestuurders aansprakelijkheid?

Indien een onderneming in financiële moeilijkheden is gekomen, dan zal het bestuur zich moeten afvragen of de onderneming nog levensvatbaar is. Indien het bestuur de onderneming niet langer levensvatbaar acht zal zij – na hiervoor toestemming gekregen te hebben van de algemene vergadering van aandeelhouders – het eigen faillissement van de onderneming dienen aan te […]